Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími aspekty informační bezpečnosti. Pozornost je věnována jak základním stavebním blokům jako jsou symetrické a asymetrické kryptosystémů, či hashovací funkce, ale i kryptografickým protokolům, ve kterých se kryptografické algoritmy používají

1. Modulární aritmetika, algebraická teorie čísel, základy statistiky a pravděpodobnosti.
2. Síťový model ISO/OSI, principy funkce počítačových sítí.
3. Programování ve vybraném vysokoúrovňovém jazyce (Java, C#, C/C++)

 1. Úvod do kryptologie, základní pojmy, historický přehled,
 2. Blokové šifry, režimy blokových šifer
 3. Proudové šifry
 4. Kryptosystémy veřejného klíče
 5. Hashovací funkce, generátory náhodných posloupností
 6. Biometrie a vícefaktorová autentizace
 7. Kryptografické protokoly I - autentizační protokoly
 8. Kryptografické protokoly II - IPsec
 9. Kryptografické protokoly III - SSL/TLS, SSH
 10. Zabezpečení elektronické pošty - S/MIME, PGP
 11. Certifikát X.509, certifikační autorita, PKI
 12. Zabezpečení mobilních a bezdrátových komunikačních sítí
 13. Zabezpečení protokolů pro přenos hlasu v IP sítích
 14. Elektronický podpis a časová razítka, dlouhodobá archivace elektronických dokumentů z pohledu bezpečnosti

 1. Úvodní cvičení, podmínky udělení zápočtu, BOZP
 2. Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer
 3. Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer
 4. Kryptoanalýza transpozičních šifer
 5. Kryptoanalýza asymetrických šifer
 6. Test
 7. Úvod do laboratorních úloh
 8. Cyklus laboratorních úloh
 9. Cyklus laboratorních úloh
 10. Cyklus laboratorních úloh
11 .Cyklus laboratorních úloh
 1. Cyklus laboratorních úloh
 2. Zápočtový test
 3. Zápočet

Povinná literatura:
1) Stamp M., Information Security - Principles and Practice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4
2) Mao W., Modern Cryptography - Theory & Practice, Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-066943-1

Doporučená literatura:
1) Menezes A, Vanstone S, van Oorschot P., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, volně ke stažení na http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/
2) Burda K., Aplikovaná kryptografie, VUTIUM, 2013, ISBN: 978-80-214-4612-0

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení