Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 3+1s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je věnován základům kvantové teorie. Přednáška je důsledně vedena v Diracově symbolice. Jde o druhý díl čtyřdílného cyklu teoretické fyziky pro doktorské studium.

Teoretická fyzika 1

 1. Základní principy: vztah mezi analytickou a kvantovou mechanikou
 2. Operátory: Hermitovy a unitární operátory. Diracova symbolika.
 3. Měření v kvantové teorii. Kompatibilita, Heisenbergovy relace neurčitosti.
 4. Teire reprezentací: x, p, E reprezentace. Vlnová funkce.
 5. Schrodingerova rovnice, jednoduché příklady.
 6. Harmonický oscilátor - kreační a anihilační operátory.
 7. Centrální pole, kvantová čísla.
 8. Časový vývoj. Ehrenfestovy teorémy.
 9. Fermiony a bosony: Spin. Pauliho princip.
 10. Základy kvantové teorie pole: Feynmanovy diagramy. CPT invariance.
 11. Elementární částice - kvarky a leptony, interakce.
 12. Základy Weinbergovy-Salamovy elektroslabé teorie.
 13. Symetrie, narušení symetrie
 14. Kvazičástice - fonony, magnony, polarony, plazmony ...

příklady na operátory

komutační relace

Diracova symbolika

Harmonický oscilátor, různá řešení

atom vodíku

jámy a bariéry

tunelový jev

kvantová čísla

Feynmanovy diagramy

[1] P. Kulhánek: Kvantová teorie, ČVUT, 2002, http://www.aldebaran.cz/studium/kvantovka.pdf

[2] E. M. Lifshitz, L. D. Landau. Course in Theoretical Physics 3: Quantum Mechanics, Elsewier Science, 2003

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení