Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2p+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je zaměřen zejména na fyzikální procesy spojené s prouděním krve, s výměnou krevních plynů, včetně popisu dějů na biologických membránách. Dále jsou probírány možnosti měření pokročilých hemodynamických parametrů krevního řečiště. Velký prostor je věnován problematice hemodialýzy a peritoneální dialýzy.

Ve druhé části semestru jsou studenti seznámeni s vlastnostmi lidské tkáně a tělních tekutin včetně metod jejich měření. Tyto znalosti jsou doplněny o základy optiky a akustiky, vždy ve vztahu k biologickým systémům.

Součástí výuky jsou laboratorními úlohy v moderně vybavené laboratoři, které vhodně doplňují teoretické poznatky studentů z přednášek.

Odevzdání všech referátů z laboratorních úloh.

 1. Hemodynamika I - Vlastnosti ideálních tekutin, Vlastnosti a složení krve, Proudění a distribuce krve, Vlastnosti srdce a cév
 2. Hemodynamika II - Měření krevního tlaku, Popis a ukázky validace automatických elektronických tonometrů, Nové metody měření krevního tlaku
 3. Hemodynamika IV - Mimotělní oběh a náhrady srdce
 4. Výměna plynů - Fyziologie dýchání, Základní fyzikální zákony
 5. Hemodialýza - Děje na membráně, Funkce ledvin
 6. Peritoneální dialýza
 7. Vlastnosti tkáně a její interakce s technickými prostředky - Elektromagnetické spektrum, Základní vlastnosti tkáně, Vliv elektromagnetického pole na lidskou tkáň
 8. Bioimpedanční analýza tkáně - Základní vlastnosti, Princip měření
 9. Měření teploty ve zdravotnictví - Základní jednotky a definice, Měření klasickými kapalinovými teploměry, Měření IR teploměry - praktické ukázky, záření černého tělesa, Měření teploty digitálními teploměry
 10. Ionizující záření - Detektory ionizujícího záření, Dozimetrie
 11. Optika - Lidský zrak
 12. Plazmová medicína
 13. Akustika - Hlukoměry: princip funkce a jejich validace, Základní definice, Měřidla akustického tlaku, Audiometrie, Otoakustické emise, Kochleární neuroprotézy
 14. Exkurze na odborné pracoviště

 1. Fyzikální jednotky v medicíně, nejistota měření
 2. Měření krevního tlaku - demonstrace auskultační a oscilometrické metody, metody validace automatických elektronických tonometrů, Ultrazvukový průtokoměr krve - určení krevního tlaku
 3. Monitor vitálních funkcí - měření základních vitálních funkcí na simulátoru fyziologickcých veličin. Automatický defibrilátor.
 4. Peristaltická pumpa - kalibrace peristaltické pumpy
 5. Dýchání - provádění klidových a zátěžových měření, vyhodnocení provedených měření, měření koncentrace kyslíku ve vydechovaném vzduchu, provádění klidových a zátěžových měření, validace pulsních oxymetrů na testeru pulsních oxymetrů
 6. Exkurze na pracoviště Kardiovaskulární mechniky FS, ČVUT
 7. První písemná práce
 8. Studium cidních účinků plazmatu
 9. Měření vlastností roztoků - vodivost, pH, hustota, vizkozita kapalin
 10. VF elektrokauter - princip činnsoti, měření výkonu, záznam průběhu vf signálu při řeze a koagulaci
 11. Motorové šlapadlo - měření charakteristik motorů
 12. Akustika - měření úrovně hlasitosti v různých režimech hlukoměru, kalibrace hlukoměru
 13. Dielektrický ohřev - stojaté vlnění, regulace výkonu magnetronu, účinnost ohřevu vodu v mikrovlnné troubě.
 14. Druhá písemná práce, zápočet

1. Vander A. J. and col.: Human Physiology, McGraw-Hill Company, Sydney, 1986

2. Bentley J. P.: Principles of Measurement Systems, Logman Scientific and Technical, London 1993

3. Webster, J. G.: Medical instrumentation: Application and design, 3rd edition, Wiley 1997

4. Trojan S.: Lékařská fyziologie, GRADA Avicenum, Praha 2003

5. Hrazdíra I., Mornstein V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika, Neptun Brno,2004

6. Rosina J., Kolářová H., Stanek J.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů, GRADA Avicenum, Praha 2006

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení