Počet kreditů 3
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+1L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Pozornost je věnována základním poznatkům z ekologie, stavu životního prostředí, jevům ovlivňujícím jeho kvalitu a udržitelnost. Stručně se probírají měřicí systémy, metody měření, monitoring a senzory environmentálních veličin. V laboratořích dochází k praktickému procvičení řady těchto měřicích metod.

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání pěti referátů z naměřených laboratorních úloh, úspěšné zvládnutí testu a účast na exkurzi.

Zvýšení ekologické gramotnosti zejména do oblastí ve kterých budou působit elektrotechničtí inženýři.

 1. Stav ŽP v ČR.
 2. Environmentální problémy. Ekosystémy. Biodiversita.
 3. Znečištění ovzduší. Hodnocení emisí a imisí.
 4. Měřicí a monitorovací metody v životním prostředí.
 5. Bezpečnost potravin. Půda. Zacházení se škůdci.
 6. Hodnocení rizik a lidské zdraví.
 7. Klima. Klimatické změny. Monitoring.
 8. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Hodnocení vlivu na ŽP.
 9. Voda a její znečištění. Hodnocení a monitoring.
 10. Odpady. Nízkoodpadové technologie.
 11. Hluk. Infrazvuk. Ultrazvuk. Vibrace. Měření a hodnocení.
 12. Elektrická a magnetická pole. Ionizující záření. Měření a hodnocení.
 13. Teplo. Tepelná pohoda. Světlo. Světelná pohoda. Měřicí a monitorovací systémy.
14 Jaderná energetika. Environmentální projekty. Zápočtový test.


 1. Měření kouřových plynů.
 2. Měření elektrostatických polí reziduálních nábojů.
 3. Měření celkové mineralizace vody.
 4. Polarografická a ampérometrická měření vody z vodovodního rozvodu.
 5. Měření rozptylových magnetických polí průmyslového kmitočtu v interiérech.
 6. Měření prostorových variací deklinace geomagnetického pole.
 7. Měření indukovaných střídavých elektrických proudů technického kmitočtu v tělech exponovaných osob pod vedením vysokého napětí.
 8. Exkurze: Čistírna odpadních vod, Český hydrometeorologický ústav.Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210, ISBN-10: 1285197216, 2015 (Techn. Library)

Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295). 2014 (Techn. Library)

Myers N., Spoolman S.: Environmental Issues and Solutions. ISBN-13:978-1-4354-6232-8, ISBN-10:1-4354-6232-7, 2014 (Techn. Library)

Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007, http://aldebaran.feld.cvut.cz/

Europe's environment - The fourth assessment, http://aldebaran.feld.cvut.cz/

Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany 2000

Report on the Environment of the Czech Republic, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague 2017.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení