Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje se základy fyziky laserů. Vysvětluje princip činnosti laseru. Uvádí základní pojmy a podrobně popisuje jednotlivé typy laserů, včetně jejich konstrukce. Charakterizuje hlavní vlastnosti laserového záření. Stručně naznačuje možnosti vytváření krátkých pulzů záření. V další části se zaměřuje na užití laserů v různých oblastech lidské činnosti. Uvádí též zásady bezpečnosti práce s lasery. V praktické části je mj. doplněn cvičením v laboratořích a návštěvami špičkových pracovišť zabývajících se danou problematikou.

Znalost středoškolské matematiky a fyziky, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a lineární algebry. Účast na seminářích, min 60% úspěšnost.

Seznámit s fyzikálními principy laserů a s jejich uplatněním v praxi.

 1. Úvod - zesílení svazku, inverzní populace, rezonátor, mody.
 2. Pevnolátkové lasery.
 3. Polovodičové lasery.
 4. Atomární a iontové lasery.
 5. Molekulární lasery.
 6. Lasery využívající tekutá barviva.
 7. Vlastnosti laserového záření.
 8. Vytváření krátkých pulsů záření.
 9. Použití laserů.
 10. Měření vlastností laserového záření a parametrů laserů.
 11. Bezpečnost při práci s lasery, hygienické směrnice.
 12. Biologické působení laserů, aplikace laserů v lékařství.
 13. Holografie.
 14. Profesionální laserové systémy. 1. Světlo jako elektromagnetické záření.
 2. Detekce optického záření.
 3. Užití laserů v medicíně I.
 4. Konstrukce laserů.
 5. Lasery v ÚFP AV ČR. (exkurze)
 6. Výzkum a užití laserů ve FÚ AV ČR. (exkurze)
 7. Určení základních charakteristik laserů I.
 8. Určení základních charakteristik laserů II.
 9. Měření vlastností laserů.
 10. Využití laserů v průmyslu I. (exkurze)
 11. Využití laserů v průmyslu II. (exkurze)
 12. Užití laserů v medicíně II. (exkurze)
 13. Měření charakteristik laserového svazku.
 14. Holografický záznam a jeho rekonstrukce.1. Engst P., Horák M.: Aplikace laserů, SNTL Praha 1989

2. Vrbová M., Jelínková H., Gavrilov P.: Úvod do laserové techniky, Vydavatelství ČVUT Praha 1994

3. Wilson J., Hawkes J.F.B.: Lasers - Principles and Applications, Prentice Hall Int. 1987

4. Lasery a moderní optika, Prometheus Praha 1994.

5. Reider G.A.: Photonik, Springer 1997

6. Hitz C. B., Ewing J., Hecht J.: Introduction to Laser Technology, Publisher: J. Wiley & Sons, (4th ed. 2012)

7. Thyagarajan K., Ghatak A.: Lasers: Fundamentals and Applications, Publisher: Springer; (2nd ed. 2011)

8. Silfvast W. T.: Laser Fundamentals. Publisher: Cambridge University Press; (2nd ed. 2008)

9. Svelto O.: Principles of Lasers. Publisher: Springer, (5th ed. 2010)

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení