Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Dana Saláková, Pavla Péterová

Cílem kurzu je příprava na zkoušku Certificate of Advanced English. Kurz je koncipován jako třísemestrální a je navržen tak, že je možné absolvovat jednotlivé semestry CAE1, CAE2, CAE3 v libovolném pořadí. Kurz CAE1 pokrývá lekce 1-4. Předmět je určen pro studenty, kteří úspěšně ukončili studium anglického jazyky na úrovni B2, ale rádi by si prohloubili své již nabyté znalosti a zdokonalili se ve všech oblastech jazyka - čtení, psaní, užití angličtiny, poslech a mluvení. Absolventi zkoušky CAE dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací v práci a studiu. Zkoušku uznává prakticky většina univerzit v anglicky hovořících státech, ale i v ostatních státech, stejně jako většina zaměstnavatelů v ČR i v zahraničí, kteří vznášejí nárok na jazykové vzdělání. Zkoušku CAE je možno složit na Britské radě, ale samozřejmě není podmínkou získání zápočtu. Požadavky na zápočet: Aktivní účast v hodinách, vypracování domácí úkolů včetně esejí, úspěšné napsání závěrečného zápočtového testu (min. 65%). Bližší požadavky na zápočet vysvětlí vyučující na první hodině. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04CAE1

Ukončený předmět B2.

Cílem kurzu je příprava na zkoušku Certificate of Advanced English. Kurz je koncipován jako třísemestrální a je navržen tak, že je možné absolvovat jednotlivé semestry CAE1, CAE2, CAE3 v libovolném pořadí.

Week 1 Where we live
Speaking and Use of English: interview & multiple-choice cloze; Grammar: perfect and continuous forms

Week 2 Where we live
Vocabulary: figurative language, Reading: multiple choice; Listening: multiple matching

Week 3 Where we live
Grammar: emphasis with inversion; Writing: essay

Week 4 The art of conversation
Speaking and Use of English: giving opinions & word formation; Listening: multiple choice

Week 5 The art of conversation
Grammar: articles; Reading: gapped text; Vocabulary: collocations & adjectives

Week 6 The art of conversation
Grammar: defining and non-defining relative clauses; Writing: proposal

Week 7 Ages and stages
Vocabulary and Grammar: life stages & countable and uncountable n.; Reading: cross-text multiple matching

Week 8 Ages and stages
Grammar: introductory it; Speaking: collaborative task and discussion; Use of English: multiple-choice cloze

Week 9 Ages and stages
Listening: multiple choice; Writing: report

Week 10 No gain without pain
Listening and Grammar: sentence completion & verb patterns -ing/infinitive; Vocabulary: verb/noun colloc.

Week 11 No gain without pain
Use of English: key word transformation; Reading: multiple choice; Grammar: modal verbs

Week 12 No gain without pain
Speaking: justifying an opinion; Writing: essay

Week 13 Final credit test

Week 14 Credits

Week 1 Where we live
Speaking and Use of English: interview & multiple-choice cloze; Grammar: perfect and continuous forms

Week 2 Where we live
Vocabulary: figurative language, Reading: multiple choice; Listening: multiple matching

Week 3 Where we live
Grammar: emphasis with inversion; Writing: essay

Week 4 The art of conversation
Speaking and Use of English: giving opinions & word formation; Listening: multiple choice

Week 5 The art of conversation
Grammar: articles; Reading: gapped text; Vocabulary: collocations & adjectives

Week 6 The art of conversation
Grammar: defining and non-defining relative clauses; Writing: proposal

Week 7 Ages and stages
Vocabulary and Grammar: life stages & countable and uncountable n.; Reading: cross-text multiple matching

Week 8 Ages and stages
Grammar: introductory it; Speaking: collaborative task and discussion; Use of English: multiple-choice cloze

Week 9 Ages and stages
Listening: multiple choice; Writing: report

Week 10 No gain without pain
Listening and Grammar: sentence completion & verb patterns -ing/infinitive; Vocabulary: verb/noun colloc.

Week 11 No gain without pain
Use of English: key word transformation; Reading: multiple choice; Grammar: modal verbs

Week 12 No gain without pain
Speaking: justifying an opinion; Writing: essay

Week 13 Final credit test

Week 14 Credits

GOLD Advanced Coursebook (with 2015 exam specifications), A. Thomas with S. Burgess, Pearson Longman
Unit 1-4

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení