Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Dana Saláková, Dana Lisá, Alena Krumpová

Kurz je určen pro studenty - , kteří nemají s tímto jazykem žádné předchozí zkušenosti. Studenti se naučí rozumět základním frázím a jednoduchým způsobem se dorozumět s cizojazyčným mluvčím. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Podmínky pro získání zápočtu:
Docházka, aktivní účast na hodinách
Vypracování obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.


Týden 1,2:
L 1- výslovnost. Mluvíte francouzsky? Pozdravy, představování. Rodina.
Týden 3,4:
L2- V Paříži. Člen, rod. Dotaz na cestu, poděkování. L3 - Mme Picard n´est pas contente. Sloveso "býti".
Týden 5,6:
L3- otázka inverzí. Povolání. Člen ve jmenném přísudku. L4- Les Picard vont au zoo. Slovesa typu "parler".
Týden 7,8:
Test 1. L4- množné číslo. Sloveso "jíti".
L5- La famille Picard. Sloveso "míti". Číslovky 1-10. Rodina, sourozenci.
Týden 9,10:
L6-Četba. Člen neurčitý. L7- Jean décore sa chambre. Barvy. Ženský rod příd. jmen. Vazba "il y a ". Přivlastňovací zájm. v jednotném čísle.
Týden 11:
Opakování k testu.
Týden 12:
Závěrečný test
Týden 13,14:
Oprava testu, zápočty.Týden 1,2:
L 1- výslovnost. Mluvíte francouzsky? Pozdravy, představování. Rodina.
Týden 3,4:
L2- V Paříži. Člen, rod. Dotaz na cestu, poděkování. L3 - Mme Picard n´est pas contente. Sloveso "býti".
Týden 5,6:
L3- otázka inverzí. Povolání. Člen ve jmenném přísudku. L4- Les Picard vont au zoo. Slovesa typu "parler".
Týden 7,8:
Test 1. L4- množné číslo. Sloveso "jíti".
L5- La famille Picard. Sloveso "míti". Číslovky 1-10. Rodina, sourozenci.
Týden 9,10:
L6-Četba. Člen neurčitý. L7- Jean décore sa chambre. Barvy. Ženský rod příd. jmen. Vazba "il y a ". Přivlastňovací zájm. v jednotném čísle.
Týden 11:
Opakování k testu.
Týden 12:
Závěrečný test
Týden 13,14:
Oprava testu, zápočty.

Podmínky pro získání zápočtu:
Docházka, aktivní účast na hodinách
Vypracování obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.


Literatura :
Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 1 - 7

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení