Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 0+2
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Vít Ulman, Dana Saláková, Dana Lisá

Kurz je určen především pro absolventy základního kurzu japonského jazyka, ale také pro samouky se znalostmi odpovídajícími počáteční úrovni kurzu.
V rámci tohoto předmětu si studenti prohloubí svoje znalosti japonského jazyka získaného v předchozím kurzu a po jeho absolvování by měli být schopni složit jazykovou zkoušku JLPT N5. Hlavní důraz je kladen na základní komunikaci v běžných společenských situacích. V průběhu kurzu se naučí aktivně prvních sto japonských znaků.

Znalosti japonského jazyka, které jsou obsahem předmětu A0B04JAP, tj. aktivní znalost obou slabičných abeced, základní charakteristiky japonské věty a slovní zásoba na úrovni minimálně prvních tří lekcí učebnice Minna no Nihongo I.

Umožnit studentům prohloubit doposud získané znalosti o jazyce, kultuře a tradicích Japonska.

Opakování probrané látky z minulých kurzů- hiragana, katakana, základní gramatika
2 Opakování skloňování dvou typů japonských adjektiv. Opakování jednoduchých dialogů
3 Systém japonských číslovek a numerativů, jejich užití ve větách
4 Opakování probraných znaků, prohlubování slovní zásoby (zvířata, části těla atd.)
5 Nové znaky (učebnice Kanji master), čtení jednoduchých textů, náslechy.
6 Spojovací forma japonských sloves (te-forma, přechodníky), znaky,
7 Opakování komparativu a superlativu, trénink použití te-formy ve větách, průběhové časy
8 Náslechy, nové znaky, čtení textů, lekce 11 - Minna no nihongo
9 Lekce 12 - Minna no nihongo (důraz na náslechy a slovní zásobu, gramatika byla probrána předem)
10 Vyjádření přání (přací tvary v japonštině)
11 Lekce 13 - Minna no nihongo
12 Další výrazy tvořené te- tvary, náslechy, čtení
13 Lekce 14 - Minna no nihongo
14 Závěrečné opakování probrané látky

1 Opakování probrané látky z minulých kurzů- hiragana, katakana, základní gramatika
2 Opakování skloňování dvou typů japonských adjektiv. Opakování jednoduchých dialogů
3 Systém japonských číslovek a numerativů, jejich užití ve větách
4 Opakování probraných znaků, prohlubování slovní zásoby (zvířata, části těla atd.)
5 Nové znaky (učebnice Kanji master), čtení jednoduchých textů, náslechy.
6 Spojovací forma japonských sloves (te-forma, přechodníky), znaky,
7 Opakování komparativu a superlativu, trénink použití te-formy ve větách, průběhové časy
8 Náslechy, nové znaky, čtení textů, lekce 11 - Minna no nihongo
9 Lekce 12 - Minna no nihongo (důraz na náslechy a slovní zásobu, gramatika byla probrána předem)
10 Vyjádření přání (přací tvary v japonštině)
11 Lekce 13 - Minna no nihongo
12 Další výrazy tvořené te- tvary, náslechy, čtení
13 Lekce 14 - Minna no nihongo
14 Závěrečné opakování probrané látky

Banno, Eri at al. Genki I: An Integrated Course in Elementary Japanese. Tokio: Japan Times ,2011.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení