Počet kreditů 7
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 4+2
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

Informace viz http://math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/b0b01ma1.htm.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

 1. Reálná čísla. Elementární funkce.
 2. Limita a spojitost funkce.
 3. Derivace funkce, její vlastnosti a aplikace.
 4. Věty o střední hodnotě. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom.
 5. Extrémy a průběh funkcí.
 6. Primitivní funkce, základní metody výpočtu.
 7. Integrace racionálních a dalších typů funkcí.
 8. Riemannův integrál. Newtonova-Leibnizova formule.
 9. Nevlastní integrál. Aplikace integrálu.
 10. Posloupnost a její limita.
 11. Číselné řady a kritéria jejich konvergence.
 12. Úvod do diferenciálních rovnic.
 13. Další témata z matematické analýzy.

 1. Reálná čísla. Elementární funkce.
 2. Limita a spojitost funkce.
 3. Derivace funkce, její vlastnosti a aplikace.
 4. Věty o střední hodnotě. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom.
 5. Extrémy a průběh funkcí.
 6. Primitivní funkce, základní metody výpočtu.
 7. Integrace racionálních a dalších typů funkcí.
 8. Riemannův integrál. Newtonova-Leibnizova formule.
 9. Nevlastní integrál. Aplikace integrálu.
 10. Posloupnost a její limita.
 11. Číselné řady a kritéria jejich konvergence.
 12. Úvod do diferenciálních rovnic.
 13. Další témata z matematické analýzy.

[1] J. Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. ČVUT Praha, 2004, 2011.
[2] L. Průcha: Řady, ČVUT Praha, 2005.
[3] J. Tkadlec: Diferenciální rovnice. Laplaceova transformace. ČVUT Praha, 2005.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení