Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2C
Garant předmětu
Přednášející Jan Voves
Cvičící Jan Voves

Transport elektronů a děr v polovodičových krystalech. Efektivní hmotnost, pohyblivost. Boltzmannova transportní rovnice. Srážkové mechanizmy a srážkové frekvence. Srážky s fonony, ionizovanými příměsmi, nárazová ionizace. Aproximace relaxační doby. Transport nosičů v silném elektrickém poli, saturace rychlosti. Transport v magnetickém poli. Transport v nanometrových strukturách. Kvantový transport, matice hustoty, Greenovy funkce, Wignerovy funkce. Rezonanční tunelování, transport elektronů v supermřížkách. Jednoelektronový transport, Coulombovská blokáda. Balistický transport. Kvantový Hallův jev. Simulace transportních jevů. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP34ETS

 1. Transport elektronů a děr v polovodičových krystalech
 2. Efektivní hmotnost, pohyblivost
 3. Boltzmannova transportní rovnice. Srážkové mechanismy, frekv.
 4. Srážky s fonony, ionizovanými příměsmi, saturace rychlosti
 5. Aproximace relaxační doby
 6. Transport nosičů v silném elektr. poli, saturace rychlosti
 7. Transport v magnetickém poli
 8. Transport v nanometrových strukturách
 9. Kvantový tr., matice hustoty, Greenovy a Wignerovy funkce
 10. Rezonanční tunelování, transport elektronů v supermřížkách
 11. Jednoelektronový transport, Coulombovská blokáda
 12. Balistický transport
 13. Kvantový Hallův jev
 14. Simulace transportních jevů

Projekt

Dle doporučení přednášejícího

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení