Počet kreditů 0
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině.

nejsou

dostat se na úroveň státní maturity B1

Week 1 Introduction, General Information on Studies, Libraries
Czech Technical University
G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.)
HW: Prepare text "History of Video and Computer Games"

Week 2 History of Video and Computer Games
G - Past Simple, Past Continuous
HW: Prepare text "Measurements and Conversion"

Week 3 Measurements and Conversions
G - Direct and Indirect Questions
HW: Prepare text "Computers"

Week 4 Computers
G - Adjectives and Adverbs

Week 5 Revision for the Midterm Test
G - Past Simple x Present Perfect Simple / Continuous

Week 6 Midterm Test (45 min)
G - Phrasal Verbs
HW: Prepare text "Robotics"

Week 7 Robotics
G - Modals
HW: Prepare text "Lasers"

Week 8 Lasers
G - Tenses Expressing the Future
HW: Prepare text "Energy"

Week 9 Energy
G - Time Clauses
HW: Prepare text "Tracking"

Week 10 Tracking
G - Countables and Uncountables
G - Gerunds and Infinitives after Need/Used

Week 11 Revision for the Final Test

Week 12 Final Term Test (90 min)

Week 13 Final Test Checking, Credits

Week 1 Introduction, General Information on Studies, Libraries
Czech Technical University
G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.)
HW: Prepare text "History of Video and Computer Games"

Week 2 History of Video and Computer Games
G - Past Simple, Past Continuous
HW: Prepare text "Measurements and Conversion"

Week 3 Measurements and Conversions
G - Direct and Indirect Questions
HW: Prepare text "Computers"

Week 4 Computers
G - Adjectives and Adverbs

Week 5 Revision for the Midterm Test
G - Past Simple x Present Perfect Simple / Continuous

Week 6 Midterm Test (45 min)
G - Phrasal Verbs
HW: Prepare text "Robotics"

Week 7 Robotics
G - Modals
HW: Prepare text "Lasers"

Week 8 Lasers
G - Tenses Expressing the Future
HW: Prepare text "Energy"

Week 9 Energy
G - Time Clauses
HW: Prepare text "Tracking"

Week 10 Tracking
G - Countables and Uncountables
G - Gerunds and Infinitives after Need/Used

Week 11 Revision for the Final Test

Week 12 Final Term Test (90 min)

Week 13 Final Test Checking, Credits

[1] Soubor materiálů K 13104 na serveru - http://jazyky.feld.cvut.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení