Počet kreditů 25
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 36s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního
charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat
souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová
katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro
státní závěrečné zkoušky.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení