Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 14+6l
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je zaměřen na základy dimenzování elektrických pohonů se střídavými motory při různých způsobech napájení a různých typech zatížení, jejich spolehlivost, provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu a pro speciální účely i potřebnou technickou dokumentaci. Dále jsou studenti seznámeni se základy elektrické trakce, mechanikou jízdy kolejových vozidel, tramvajemi v městské hromadné dopravě, systémy elektrických lokomotiv, jakož i se systémy hybridních automobilů a elektromobilů a energetickými důsledky mobility ve společnosti vůbec.

Podmínky pro obdržení zápočtu: docházka dle studijního řádu, aktivní účast na cvičeních, odevzdání protokolů z laboratorních úloh, schválení protokolů z laboratorních úloh vyučujícím.

 1. Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory.
 2. Dimenzování pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče kmitočtu.
 3. Pohony s ventilátorovou charakteristikou.
 4. Elektrické pohony v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 5. Spolehlivost elektrických pohonů.
 6. Elektrické pohony pro speciální účely.
 7. Technická dokumentace.
 8. Mobilita ve společnosti a její energetické důsledky.
 9. Hybridizace a elektrifikace pohonu automobilů.
 10. Systémy hybridních automobilů.
 11. Mechanika jízdy kolejových vozidel.
 12. Tramvaje v městské hromadné dopravě.
 13. Elektrické lokomotivy.
 14. Rezerva.

 1. Úvod ? seznámení s náplní předmětu, bezpečnost práce
 2. Dimenzování pohonů s asynchronními motory 1
 3. Dimenzování pohonů s asynchronními motory 2
 4. Odvození matematického modelu stejnosměrného motoru
 5. Realizace matematického modelu stejnosměrného motoru, vliv změny parametrů
 6. Regulační smyčky stejnosměrného motoru
 7. Matematický model asynchronního motoru
 8. Vektorová regulace asynchronního motoru - úvod
 9. Vektorová regulace asynchronního motoru - model
 10. Vektorová regulace vs. skalární řízení asynchronního motoru, vliv změny parametrů
 11. Charakteristiky pulzně řízeného ss sériového motoru
 12. Měření účinnosti na hybridním pohonu
 13. Exkurze
 14. Kontrola vypracovaných protokolů, zápočet

Jansa, F.: Vozidla elektrické trakce. Praha: NADAS. 1975.
Chan, C. C., Wong Y. S.: The state of the art of Electric Vehicles Technology. IPEMC 2004.
Steimel, A.: Electric Traction-Motive Power and Energy Supply. München, Oldenburg Industrieverlag, 2008.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení