Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 3P+1L
Garant předmětu
Přednášející Jan Novák, Miroslav Husák
Cvičící Jan Novák, Miroslav Husák

Ochrana budov před vnikem neoprávněných subjektů, okolí budov (perimetrická ochrana), ochrana budov proti vniku neoprávněných subjektů (plášťová ochrana, prostorová ochrana, detektory pohybu a obsazení prostoru), ochrana vnitřního vybavení a předmětů (předmětová ochrana), ochrana proti sabotáži zařízení. Přístupové systémy mechanické, elektronické a biometrické. Ochrana proti úniku energetických médií (plyn, voda, teplo), Ochrana osob před negativními vlivy prostředí a monitorovací systémy hlášení nouzových stavů (přehřáto, podchlazeno, zvýšení obsah plynů, atd.).Komponenty zabezpečovacích zařízení (mechanické zabezpečení, senzory, aktuátory, napájení, atd.), řídicí a komunikační jednotky, sběrnicové datové systémy pro zabezpečení, prostředky zajištění komunikace a přenosu datových zabezpečovacích signálů s vnějším prostředím, CCTV - uzavřené kamerové okruhy. Systémy řízení a zabezpečení inteligentních budov z hlediska komplexní propojení přístupových, řídicích a zabezpečovacích systémů. Spolehlivost systémů a spolehlivostní modely, dynamické a hybridní zálohování, logická chybovost systémů (chybování bezpečné a nebezpečné). Protipožární zabezpečovací systémy elektronické a hlásiče. Legislativa.
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M34EZS

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

1. Křeček,S.: Příručka zabezpečovací techniky, Cricetus 2003
2. Husák,M. Elektronické skriptum, příprava 2008
3. Prospektová literatura firmy Jablotron, 2007
4. Teplý,T.: Přístupové systémy, studijní materiál, katedra mikroelektroniky, ČVUT FEL 2007
5. Koníček, T.: Kamerové systémy jako součást prevence kriminality, konf. e-Public Administration, Praha 13. 11. 2007

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení