Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Základy praktického návrhu antén pro specifická frekvenční pásma, modelování, návrh a konstrukce antén a anténních systémů. Dále budou uskutečňována měření a studenti seznámeni s měřicími metodami v anténní laboratoři. Návrh bude uskutečňován na základě profesionálních softwarových nástrojů pro návrh antén. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M17NKA

https://moodle.fel.cvut.cz/

Praktický návrh antén pro jednotlivá kmitočtová pásma, modelování a konstrukce antén a anténních systémů pro specifikované použití.

 1. Mikropáskové antény
 2. Malé antény I.
 3. Malé antény II.
 4. Antény s postupnou a vytékající vlnou
 5. Antény pro RFID a nositelné antény
 6. Reflektorové antény
 7. Šroubovicové antény
 8. Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur
 9. Teorie charakteristických módů, činitel jakosti antén
 10. Uměle vytvářené EM materiály v anténách
 11. Symetrizační a transformační členy v anténní technice
 12. Širokopásmové antény - spirálové, kuželové dipóly
 13. Širokopásmové trychtýřové antény
 14. Prezentace projektů


 1. Mikropáskové antény, model přenosových vedení (projektová úloha č. 1)
 2. EM modelování antén
 3. Malé antény, návrh a modelování (projektová úloha č. 2)
 4. Malé antény, řešení projektové úlohy
 5. Antény pro RFID a nositelné antény, výpočet čtecího dosahu, experiment
 6. Reflektorové antény, výpočet směrové charakteristiky reflektorové antény s ozařovačem typu: ústí vlnovodu, trychtýř, Hertzův dipól, (projektová úloha č. 3)
 7. Reflektorové antény, řešení projektových úloh
 8. Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur
 9. Teorie charakteristických módů, výpočet energií, vyzářeného výkonu a činitele jakosti liniových antén
 10. Uměle vytvářené EM materiály v anténách, návrh, vlastnosti, experiment
 11. Symetrizační a transformační členy v anténní technice, diferenční měření impedance
 12. Šroubovicové antény ? návrh a modelování dvoupásmové spirálové antény
 13. Širokopásmové trychtýřové antény
 14. Prezentace projektů

1.Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007
2.Prokop, J., Vokurka, J.: Šíření elektromagnetických vln a antény. SNTL, Praha 1982
3.Johnson, C.R.: Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, Inc., London, 1993
4.Mott, H.: Antennas for Radar and Communications. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1992
5.Milligan, T.A.: Modern Antenna Design. McGraw-Hill Book Company. London, 1985
6.Balanis, A.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997
7.Kraus, J.D., Marhefka, J.: Antennas For All Applications. Tata McGraw-Hill, New York, 2003

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení