Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 4P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je věnován principům komunikace v distribuovaných systémech (DS). Jsou popsána základní fyzická komunikační média a související modely komunikačních kanálů, analogové a číslicové modulace a jejich vlastnosti. Jsou představeny základní pojmy teorie informace, metody a kódy pro detekci a opravy chyb, metody utajování informace a způsoby jejich využití. Dále se studenti seznámí s algoritmy spojové vrstvy (adresace, řízení přístupu k médiu, řízení datového toku, ARQ metody, ...). V závěru jsou představeny nejrozšířenější technologie distribuovaných systémů, položeny základy protokolů Internetu a představeny typické aplikace distribuovaných systémů.

Základy lineární algebry a matematické analýzy.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními funkčními principy distribuovaných systémů tak, aby rozpoznali přednosti i nedostatky používaných komunikačních technologií, dokázali je správně využívat a dokázali je integrovat do rozsáhlejších systémů průmyslového řízení a sběru dat.

 1. Úvod, základní pojmy, model ISO/OSI
 2. Systémy s rozprostřenými parametry, fyzický kanál (metalický, optický a rádiový) a jeho vlastnosti
 3. Modely komunikačních kanálů (AWGN, BSC, ...), úzkopásmové analogové a číslicové modulace
 4. Komunikace v rozprostřeném spektru, DSSS, FHSS, OFDM
 5. Entropie informačního zdroje, zdrojové a kanálové kódování, kapacita kanálu
 6. Kódy pro detekci a opravy chyb (grupy a tělesa, lineární a cyklické kódy)
 7. Utajování informace, symetrické a asymetrické šifrování
 8. Aplikace šifrovacích algoritmů, distribuce klíčů, certifikáty, digitální podpis
 9. Typy datových přenosů, multiplexování, metody řízení přístupu ke sdílenému médiu
 10. Fyzické a logické topologie, ARQ metody, PDS a poč. sítě, základní technologie fyzických vrstev a jejich vlastnosti
 11. Průmyslové distribuované systémy (virtual field device, object directory, ...)
 12. Počítačové a senzorové sítě, energeticky optimální směrování, distribuované zpracování dat
 13. Protokoly rodiny TCP/IP
 14. Rezerva

Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické osvojení si teoretických znalostí. Vyžadují domácí přípravu formou samostudia návodů a další doporučené literatury a následné zpracování protokolu hodnotícího naměřené či jinak získané výsledky, jejich shodu s teoretickými předpoklady a zdůvodňujícího případné rozdíly.

 1. Úvod - bezpečnost v laboratoři, organizace cvičení.
 2. Frekvenční spektra signálů.
 3. CRC zabezpečení.
 4. Parametry metalických kabelů.
 5. Optické komunikace.
 6. Modulace.
 7. Analýza sítí TCP/IP.
 8. Demonstrace EIA 485.
 9. Plánování pokrytí bezdrátové sítě.
 10. - 14. Individuální projekt

[1] Stallings, W.: Data and Computer Communications, Prentice Hall 2013
[2] Mir, N.F.: Computer and Communication Networks, Prentice Hall 2014

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení