Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 14+6
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů v konkrétním nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

Základní znalosti podnikové informatiky a informačních systémů
Základní znalosti o fungování firmy
Základy programování v Javascriptu + základní znalost SQL

Doporučená literatura:
- Brealey R.A., Myers S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha: Victoria Publishing, 1994
- L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika, GRADA, 2009
- Thau, D., Velký průvodce JavaScriptem, GRADA, 2009

 1. Úvod, seznámení s problematikou BPM, aktuální stav, trendy.
 2. Notace pro popis procesů - srovnání notací BPMN, EPC, UML.
 3. Klíčové ukazatele, KPI, vyhodnocování procesů v praxi.
 4. Reengineering procesů, procesní optimalizace.
 5. Typy organizací - funkční, projektová, procesní.
 6. Procesní kancelář, procesní řízení v praxi.
 7. Nástroje pro popis a podporu BPM I a II.
 8. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje.
 9. Praktické využití procesního řízení v IT, ITIL.
 10. Rizika a jejich role v procesním řízení.
 11. Nástroje pro řízení rizik a jejich praktické využití.
 12. Integrace podnikových procesů formou SOA, ESB nástroje pro integraci procesů.
 13. Prezentace vybraného praktického projektu(ů), spojeného s procesním řízením.
 14. Rezerva.

 1. Seznámení s náplní práce procesního analytika, simulátor INNOV8.
 2. Základy modelování v notaci BPMN, zadání týmových projektů.
 3. Týmový projekt - sběr dat.
 4. Týmový projekt - prezentace a obhajoby výstupů týmových projektů.
 5. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
 6. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
 7. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
 8. TEST.
 9. Zadání semestrálních projektů, diskuse nad zadáním, práce na semestrálních projektech.
 10. Rizika a jejich řízení - procvičení tematiky, zadání domácích prací,
 11. Rizika a jejich řízení - prezentace a obhajoba domácích prací.
 12. Práce na semestrálních projektech.
 13. Práce na semestrálních projektech.
 14. Rezerva, zápočet, prezentace semestrálních projektů.

Povinná literatura:
- Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, 2008, Computer Press
- Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, 2007, Grada Publishing
- Grasseová, M. a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2010, Computer Press
- Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, 2012, Grada Publishing
- Řepa V., Procesně řízená organizace, Grada, 2012
- Silver, B., BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení