Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 3+1c
Garant předmětu
Přednášející Jiří Beranovský
Cvičící Jiří Beranovský

Organizace a řízení energetického hospodaření podniku, budov či energetických systémů. Energetická potřeba a spotřeba, energetické bilance. Energetické charakteristiky agregátů, druhotné zdroje energie. Energetický audit a studie proveditelnosti, optimalizace energetického hospodaření energetických systémů. Ceny a tarify, ekonomická a finanční analýza. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M16EUE

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

 1. Energetická legislativa v ČR související s hospodaření energií
 2. Postavení energetických podniků v ekonomice ČR
 3. Organizace a řízení energetického hospodářství v podniku
 4. Energetická náročnost jednotlivých forem energie
 5. Odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie
 6. Energetické charakteristiky agregátů
 7. Druhotné energetické zdroje
 8. Energetická potřeba (bilance) jednotlivých forem energie podniku
 9. Dynamické modelování potřeb a analýza diagramů potřeb jednotlivých forem energie
 10. Návrh opatření a optimalizace provozních režimů agregátů
 11. Ekonomické hodnocení energetických úspor, optimalizace opatření a tvorba varianta
 12. Finanční analýza energetického hospodářství a strategické rozhodování
 13. Energetický audit a studie proveditelnosti jako nástroj řízení
 14. Ceny a tarify

 1. Případová studie: Efektivnost provozu vodní elektrárny v rámci výrobního podniku
 2. Případová studie: Efektivnost provozu fotovoltaické elektrárny v rámci výrobního podniku
 3. Případová studie: Spotřeba energie v závislosti na pracovním režimu plynové pece
 4. Případová studie: Energetický audit průmyslového podniku
 5. Případová studie: Energetický audit budovy
 6. Případová studie: Energetický audit sídelního celku
 7. Případová studie: Náročnost tepla v průmyslovém podniku
 8. Případová studie: Energetická náročnost jednotlivých forem energie
 9. Případová studie: Optimalizace provozu energetických systémů - kritéria hodnocení
 10. Případová studie: Optimalizace provozu kogenerační jednotky
 11. Případová studie: Optimalizace energetického zásobování sídelního celku
 12. Případová studie: Metodika návrhu opatření energetických úspor
 13. Případová studie: Metodika retrofit survey
 14. Zápočet1. Srdečný K., Macholda F.: Úspory energie v domě. Grada 2004.
2. Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.
3. Starý, O., Vašíček, J.: Ekonomické hodnocení energetických investic, sborník semináře ČEZ, RAEN, 2000.
4. Knápek, J., Gauss, E.: Ekologie a energetika. Skriptum ČUVT 2000, ČVUT, FEL 2000.
5. Trond Dahlsveen, Dušan Petráš, Jiří Hirš: Energetický audit budov. JAGA Group, 2003.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení