Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2p+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje studenty se základními principy finančního řízení firmy. Začíná konceptem časové ceny peněz, finanční matematikou. Podrobně seznamuje s kritériem čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy. Popis finančních trhů a jejich ukazatelů, ohodnocování dluhu a vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti a daní na rozhodování.

1 Časová cena peněz, složené a jednoduché úročení.
2 Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel, anuita, perpetuita
3 Finanční matematika a analytické nástroje
4 Projektové CF, ukazatelé finanční situace firmy.
5 Rozhodovací metody pro výběr investic.
6 Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.
7 Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.
8 Citlivostní analýza.
9 Krátkodobé financování, řízení CF
10 Dlouhodobé financování, obligace a akcie
11 Zadlužení, WACC
12 Zdroje dat a práce s nimi. Burzy, burzovní indexy.
13 Konzultace
14 Základní simulace ve financích.

Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2011
Růžičková P., Roubíčková M.: Finanční management, Grada, 2012
Fotr J., Hnilica J.:Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování, Grada, 2014

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení