Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 0P+4L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět s teoretickými závěry podpořenými experimentálně hodnotí systém jako celek. Vychází s teoretických předmětů
zabývajících se dílčími bloky, z předmětů založených na experimentálních zkušenostech testování bloků a posuzuje
výsledky architektonické struktury radiových systémů. Zahrnuje úlohy měření systémů vysokofrekvenční a mikrovlnné
radioelektroniky, optických komunikaci a EMC včetně vlivu přenosu v řetězci: anténa - volný prostor (skutečný)-
anténa.

Matematika, teorie signálů a systémů, analogové a digitální obvody a subsystémy (v rozsahu bakalářské zkoušky)

Předmět má jen laboratoře

 1. Měření generátoru hodinových a harmonických signálů
a. Parametry harmonických a hodinových signálů (kmitočtová stabilita, harmonické zkreslení, postranní
složky, fázový šum, frequency pushing, frequency pulling, jitter, ?)
b. Studium chování syntezátoru kmitočtu (charakteristiky fázového a kmitočtově-fázového detektoru, přenos
otevřené smyčky, ?)
 1. Měření mezifrekvenčních zesilovačů a výkonových zesilovačů (dynamický rozsah, řízení zisku, charakteristiky
AGC, saturace, zkreslení, účinnost)
 1. Studium metod kmitočtové konverze (směšovací tabulka, směšovač s potlačením zrcadlového kmitočtu (IMR),
dynamický rozsah směšovače, ?)
 1. Měření subsystémů pro A/D a D/A převod (parametry ADC a DAC, digitalizace mezifrekvenčního signálu a signálu
v základním pásmu, ?)
 1. Měření na modulátorech a demodulátorech
a. Kmitočtová doména
b. Časová doména
c. Modulační doména
 1. Měření rádiových přijímačů
a. Kmitočtová doména (selektivita, úroveň postranních příjmů, intermodulační odolnost, ?)
b. Parametry v časové doméně a chování přijímače
c. Modulační doména
 1. Měření rádiových vysílačů
a. Spektrální analýza (výkonové spektrum, nežádoucí harmonické a neharmonické produkty, vyzařování do
sousedních kanálů, ?)
b. Parametry časové domény a chování vysílače v časové doméně
c. Modulační doména
 1. Měření a modelování šíření vln uvnitř budovy pro systémy mobilních spojů
 2. Použití proti softwarového nástroje pro návrh bezdrátových spojů a experimentální ověření
 3. Testování vlivu antény v reálném prostředí přenosového řetězce TX/RX na jeho vlastnosti
 4. Měření systémových parametrů mw pojítka, RFID, tělových identifikačních systémů
 5. Měření statistik příjmu bezdrátových optických spojů a jejich sítí ve volném prostoru. Měření systémových
parametrů současných optických vláknových sítí
 1. Měření rušivého elektromagnetického vyzařování RF systémů
 2. Testování elektromagnetické imunity a stínění RF systémů

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení