Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2p+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Dějiny 20. století v Evropě a ve světě ? politika, války, revoluce, hospodářství, věda a technika, spolenost, kultura, ideologie. Historické kořeny a souvislosti naší současnosti. Vývoj českých zemí a společnosti v středoevropském kontextu, otázka diskontinuity dějin a vyrovnání se s minulostí.

Každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

 1. Úvod do studia dějin 20. století ? interpretace a neukončenost historického poznání.
 2. Euro-americký svět a modernita.
 3. První světová válka.
 4. Poválené změny geopolitické i společenské, versailleská Evropa.
 5. Filozofické a psychologické aspekty vzniku totalitních ideologií.
 6. Československo 1918-1938.
 7. Sovětský Svaz a komunistické hnutí ve svět.
 8. Nacismus a Německo, fašistické režimy.
 9. Druhá světová válka.
 10. Poválečná Evropa ve studené válce.
 11. Vývoj evropského sjednocování.
 12. ČSR jako součást socialistického bloku.
 13. Zlomový rok 1989 - historické souvislosti současné politiky.
 14. Odraz historických událostí v umění.

1. Nálevka, B. Světová politika ve 20. století. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2000
2. Luňák, P. Západ. Spojené Státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri. 1997
3. Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku. Praha: Libri.2000
4. Moravcová, D. et al. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: ISE. 1994
5. Bullock, A. Hitler a Stalin.Paralelní životopisy. Plze. 1995

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení