Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Přednáška obsahuje partie fyziky vybrané pro studenty silnoproudých oborů. Pojednává o fyzikálních základech doutnavých, obloukových, jiskrových a korónových výbojů a jejich aplikacích. Je probírána problematika jaderné štěpné a fúzní energetiky. Jsou uvádeny potřebné základy znalostí o atomech a struktuře látek z hlediska jejich termických, elektrických a magnetických vlastností. Součástí cvičení jsou mj. i dvě exkurze na fyzikální pracoviště AV ČR.

Vypracování jednoho referátu.

 1. Úvod - význam fyziky pro vývoj technických aplikací.
 2. Základy hydrodynamiky a magnetohydrodynamiky.
 3. Elektromagnetické záření, klasifikace, vlastnosti, spektrální analýza.
 4. Vlastnosti elektrických výbojů - doutnavý výboj, koróna.
 5. Elektrická jiskra a oblouk.
 6. Fyzika vysokých hustot energií.
 7. Řízená termonukleární fúze.
 8. Stabilita jádra atomu, důsledky pro energetiku.
 9. Fyzika jaderných reaktorů.
 10. Termomechanika jaderných reaktorů, jejich stacionární a nestacionární stavy.
 11. Struktura kondenzovaných látek.
 12. Elektrony v pevných látkách, pásový model.
 13. Tepelné vlastnosti pevných látek.
 14. Magnetické vlastnosti látek. 1. Jednoduché úlohy z hydrodynamiky a aerodynamiky.
 2. Vznik magnetického pole Země.
 3. Měření spekter elektromagnetického záření.
 4. Blesk, kulový blesk.
 5. Magnetické pinče, RTG lasery.
 6. Fúzní reaktory.
 7. Exkurze na laserové zařízení PALS v ÚFP AV ČR.
 8. Exkurze na zařízení TOKAMAK v ÚFP AV ČR.
 9. Výpočty stability jader.
 10. Výpočty ke štěpných reakcím.
 11. Procvičování struktur pevných látek.
 12. Příklady ilustrující pásový model látek.
 13. Výpočty měrných tepel látek a jejich elastických vlastností.
 14. Vlastnosti feritů.1. P. Kubeš, Impulsní silnoproudé výboje a jejich diagnostika, KF FEL ČVUT 2004, http://www.aldebaran.cz/studium.

3. Ch.Kittel: Úvod do fyziky pevných látek (Praha 1985)

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení