Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Princip, základní teorie a vlastnosti aktuátorů a malých elektrických strojů užívaných pro pohon domácích spotřebičů, ručního nářadí, mechanik počítačů, nahrávací a přehrávací zvukové i obrazové techniky, servomotory v automatizační technice a v dalších oblastech hromadného nasazení

 1. Principy malých elektrických strojů - základní matematické vztahy
 2. Permanentní magnety v elektrických strojích - materiály, typy
 3. Stejnosměrné stroje s permanentními magnety
 4. Univerzální motor - konstrukce a jeho použití
 5. Řízení otáček a elektromagnetická kompatibilita univerzálního motoru
 6. Asynchronní motory na jednofázové síti, volba kondenzátoru, asynchronní servomotory
 7. Stejnosměrné pohony pro automatizaci - komutátorové se samonosným vinutím s elektronickou komutací
 8. Řídicí jednotky motorů s pulzním výkonovým stupněm PWM
 9. Základní parametry řídicích jednotek rychlosti DC a EC
 10. Návrh pohonné jednotky s výběrem převodovky, čidla otáček a řídicí jednotky
 11. Lineární elektrické pohony v automatizaci - principy a řízení
 12. Servopohony s permanentními magnety, microserva a pohonné jednotky dálkově řízených modelů
 13. Elektropohony ve výpočetní technice - od ventilátoru k pohonu
 14. Rezerva

 1. Prohlídka zkušebny elektrických strojů na ČVUT
 2. Automatizovaný měřicí systém NI-PXI - schéma měřicího systému
 3. Měření základních zkoušek - zadání štítkových hodnot, měření odporů, měření chodu naprázdno a nakrátko.
 4. Měření doběhové zkoušky, pracovních a momentové charakteristiky
 5. Řízení otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem, harmonická anlýza - osciloskop Tek-THS3000
 6. Měření na pohonech DC - MAXON - nastavení regulátoru proudu, otáček a polohy
 7. Měření na pohonech EC - MAXON charakteristiky rozběhu
 8. Měření parametrů ss. motoru a jeho rozběh - výpočet parametrů ss. motoru
 9. Model ss. motoru v MatLabu a porovnání s měřením
 10. Měření provozních charakteristik krokového motoru
 11. Lineární pohon - nastavení trajektorie pohybu
 12. Měření univerzálního sériového motoru - napájení DC / AC porovnání charakteristik
 13. Řízení servopohonu pomocí PLC - systému
 14. Kontrola samostatné práce, zápočet

1. Kafader, U.: Selection of high-precision microdrives, CH-6072 Sachsen / Switzerland 2006, ISBN 3-9520143-4-6
2. Maxon motor ag - Magnetism - Basics, Forces, Applications CH-6072 Sachsen / Switzerland 2008, ISBN 978-3-9520143-5-6
3. Stemme, O., Wolf, P.: Principles and Properties of Highly Dynamic DC Miniature Motors, Interelectric AG, CH-6072 Sachsen / Switzerland 1994
4. Raven, F., H.: Automatic Control Engineering, McGraw-Hill, Inc. 1995, ISBN 0-07-051341-4

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení