Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející Vítězslav Benda, Jakub Holovský
Cvičící Vítězslav Benda, Jakub Holovský

Kurz diskutuje nejdůležitější problémy principu, technologie výroby a finálního využití fotovoltaických systémů pro výrobu elektrické energie.. Tematické okruhy: Solární energie a základní principy konverze. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články. Optimalizace struktury článku z hlediska optických a elektrických vlastností jednotlivých vrstev. V-A charakteristiky fotovoltaických článků. Určení maximální teoreticky dosažitelné účinnosti přeměny energie dané struktury. Fotovoltaické moduly. Technologické postupy výroby základních typů fotovoltaických článků a modulů. Charakterizační a diagnostické metody, rozbor typů poruch, vliv na životnost. Fotovoltaické systémy (autonomní, připojené k rozvodné síti). Komponenty fotovoltaických systémů. Simulace výtěžku pro daný typ klimatu a ročního období.Trendy v aplikacích fotovoltaických systémů a ekonomické aspekty.

Základní znalosti z matematiky a fyziky
Základy fyziky a technologie polovodičů

Poskytnout studentům detailní informace o konstrukci a technologie fotovoltaických článků a modulů, dále pak o funkci fotovoltaických systémů, degradačních procesech a ekonomických aspektech

 1. Sluneční záření, spektra, terestiální podmínky
 2. Fotovoltaický jev
 3. Fotovoltaické články a jejich charakteristiky
 4. Monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé solární články
 5. Solární články z jiných polovodičových materiálů
 6. Konstrukce a výroba solárních článků
 7. Konstrukce a výroba modulů
 8. Základní typy fotovoltaických systémů
 9. Autonomní systémy, ukládání energie
 10. Fotovoltaické systémy připojené k rozvodné síti
 11. Aplikace fotovoltaických systémů
 12. Spolehlivost a diagnostika FV systémů
 13. Základní ekonomické a ekologické aspekty


 1. Úvod do problematiky
 2. Metody měření komponent slunečního záření
 3. Vyhodnocování parametrů V-A charkteristik fotovoltaických šlánků
 4. -5. Simulace článků a modulů pomocí SPICE
 5. -8. Měření parametrů PV článků a modulů
 6. Diagnosika PV modulů - vizuální kontrola a elektroluminiscence
 7. -11. Měření parametrů měničú v ÚCEEB
 8. Navrhování fotovoltaického systému
 9. -14. Závěrečný test a zápočet

[1] M. Iqbal, An Introduction to Solar Radiation (Academic, Toronto, 1983)

[2] C.J. Chen, Physics of Solar Energy, J. Wiley & Sons, Hoboken 2011

[3] G.H.Bauer, Photovoltaic Solar Energy Conversion, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

[4] A. Luque and Steven Hegedus (editors), Handbook of Photovoltaic Science and Engineering,
2011 John Wiley & Sons
[5] A. Smets, K. Jäger, O. Isablla, R. van Swaaij and M. Zeman, Solar Energy, UIT Cambridge Ltd., Cambridge,2016

[6] T. M. Letcher and V. M. Fthenakis (editors) A Comprehensive Guide to Solar Energy
Systems With Special Focus on Photovoltaic Systems, 2018 Elsevier Inc

https://courses.edx.org/c4x/DelftX/ET.3034TU/asset/solar_energy_v1.1.pdf
https://www.cheetah-exchange.eu/webinars.asp
www.pveducation.org

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení