Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Alena Krumpová, Dana Saláková, Dana Lisá

Kurz je určen pro studenty - tzv. falešné začátečníky, kteří se tento jazyk již dříve učili, a pro studenty, kteří absolvovali kurz Francouzština 1. Znají základní slovní zásobu a mají povědomí o základních gramatických jevech. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Podmínky pro získání zápočtu:
Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů.
Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.
V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Týden 1 + 2:
Se saluer, se présenter. Opakování L 7 - Jean décore sa chambre. Barvy, předměty. Ženský rod adjektiv. Přivlastňovací zájmena v čísle jednotném.
L 8 - Daniel va en France. Národnosti. Sloveso aller.

Týden 3 + 4:
L8 - Opisný budoucí čas. Vyjadřování povinnosti. Výrazy množství. Předložky devant x avant.
L 9 - Dans le train. Paříž. Přivlastňovací zájmena v čísle množném.
Sloveso faire. Přídavné jméno slovesné. Předložky.

Týden 5 + 6:
L 10 - A la frontiere. Cestování. Rodina. Ukazovací zájmena. Os. zájmena samostatná. Záporné výrazy. Neurčitý podmět on. Zájmeno quel.

Týden 7 + 8:
Opakování.Test 1. L 11 - Daniel téléphone. Telefonování, psaní adresy. Slovesa 3. třídy. Rozkazovací zp. Du, des. Číslovky 11-20.

Týden 9 + 10:
L12 - Opakování. Orientace
v prostoru. Popis bytu.

Týden 11:
L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir.
Týden 12:
Závěrečný test. Dokončení lekce 13. Pozvání. Vlastnosti.

Týden 13 + 14:
Oprava testu, zápočty.Týden 1 + 2:
Se saluer, se présenter. Opakování L 7 - Jean décore sa chambre. Barvy, předměty. Ženský rod adjektiv. Přivlastňovací zájmena v čísle jednotném.
L 8 - Daniel va en France. Národnosti. Sloveso aller.

Týden 3 + 4:
L8 - Opisný budoucí čas. Vyjadřování povinnosti. Výrazy množství. Předložky devant x avant.
L 9 - Dans le train. Paříž. Přivlastňovací zájmena v čísle množném.
Sloveso faire. Přídavné jméno slovesné. Předložky.

Týden 5 + 6:
L 10 - A la frontiere. Cestování. Rodina. Ukazovací zájmena. Os. zájmena samostatná. Záporné výrazy. Neurčitý podmět on. Zájmeno quel.

Týden 7 + 8:
Opakování.Test 1. L 11 - Daniel téléphone. Telefonování, psaní adresy. Slovesa 3. třídy. Rozkazovací zp. Du, des. Číslovky 11-20.

Týden 9 + 10:
L12 - Opakování. Orientace
v prostoru. Popis bytu.

Týden 11:
L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir.
Týden 12:
Závěrečný test. Dokončení lekce 13. Pozvání. Vlastnosti.

Týden 13 + 14:
Oprava testu, zápočty.

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů.
Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.
V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

Literatura :
Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 7 - 12

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení