Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a budoucím rozvojem energetických systémů z hlediska technologického pokroku, ekologické přijatelnosti, legislativních principů Evropské unie, se zaměřením na aktuální vývoj moderních energetických technologií

 1. Definice základních typů energetických systémů, charakteristika jejich jednotlivých prvků a vazeb
 2. Energetická politika Evropského společenství v historických souvislostech
 3. Energetická politika Evropské unie
 4. Energie v produkční funkci
 5. Územní energetická bilance
 6. Energetická náročnost tvorby HDP
 7. Metody prognózování v energetice a změny spotřebitelského chování v čase
 8. Měření a vyhodnocování dodávky elektřiny a plynu v ČR
 9. Těžba, doprava a užití ropy a zemního plynu, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
 10. Těžba a užití uhlí, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
 11. Jaderná energetika, palivový cyklus, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
 12. Uplatnění progresivních technologií v energetice a dopravě
 13. Aktuální otázky světové energetiky
 14. Shrnutí, rezerva

Tomšík, Karel. Evropská integrace a environmentální politika. Praha, 2012. ISBN 978-80-213-2309-4.
Černoch, Filip a Zapletalová, Veronika. Energetická politika Evropské unie, 2014. ISBN 978-80-210-6073-9.
Agency for the Cooperation of Energy. Working towards an internal energy market for the benefit of all EU consumers. Ljubljana, Slovenia : ACER, 2011. ISBN 978-92-95083-01-1.
Bohumír Štědroň, Martin Potůček, Jaroslav Knápek, Petr Mazouch a kol., Prognostické metody a jejich aplikace, C H Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-174-4

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení