Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 0p+4c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

The aim of the course is to obtain knowledge about mathematic programs used in electrical engineering. Student will acquire basic knowledge about MATLAB, MATHEMATICA and mathematical model assessment.

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

 1. Introduction into Matlab: command prompt and expressions, variables, lists, vectors, matrices, basic operations, complex numbers, basic plotting and graph manipulations, using files
 2. Signal processing in Matlab 1: data visualization, filtering, spectral analysis.
 3. Signal processing in Matlab 2: convolution, image processing
 4. Functions in Matlab 1: control flow statements (conditions, loops, switches), debugging, user defined functions
 5. Functions in Matlab 2: advanced functions in Matlab, graphical user interfaces
 6. Introduction into Simulink: basic blocks, wiring techniques, examples
 7. Introduction into Wolfram Mathematica: basic syntax, help, variables, complex numbers, basic plotting and graph manipulations
 8. Principles of procedural, functional and pattern-oriented programming
 9. Functions in Mathematica: Blank, Set, SetDelayed, Module
 10. Functions in Mathematica: piecewise functions, overloaded functions, tracing the evaluation of functions
 11. Creation and manipulation of Lists, functions and Lists: Table, Part, Map, Apply
 12. Using Nest and NestList for numerical algorithms, Euler and Runge-Kutta method
 13. Examples of advanced use of Mathematica
 14. Test

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení