Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+1L
Garant předmětu
Přednášející Petr Kašpar, Jan Holub
Cvičící Jakub Svatoš, Petr Kašpar, Jan Holub

Předmět je zaměřen na výklad základních pojmů metrologie a aparátu nejistot měření. Seznamuje studenty se základními
principy i s vybranými pokročilými metodami měření, používanými zejména v elektronice, telekomunikacích a
radiokomunikacích.

 1. Metrologie - věda o měření, obecné a teoretické problémy měření, nejistoty
 2. Obecné struktury a principy měřicích přístrojů (analogových, číslicových)
 3. Generátory signálů, referenční zdroje, normály (obecně)
 4. Pojem linearity v měření, zkreslení
 5. Principy měření střední a efektivní hodnoty, detekce špiček
 6. Principy AD převodníků, sigma delta, ultrarychlé s elektrooptickým jádrem
 7. Dithering, číslicový multimetr s vysokým rozlišením, principy DA převodníků
 8. Principy a metodika měření času, frekvence a fáze, princip fázové synchronizace a přímé číslicové syntézy
 9. Principy a metodika měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření výkonu
 10. Principy a metodika měření elektrického odporu, kapacity a indukčnosti
 11. Principy a metodika měření magnetické indukce a intenzity
 12. Princip analogového a digitálního osciloskopu, spektrálního analyzátoru a měřicího přijímače, spektrální analyzátory pracující v reálném čase
 13. Principy systémů pro automatizované, vícekanálové měření, sběr dat (PC)

[1] John G. Webster: The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook. CRC Press Inc., 1998
[2] Haasz, Sedláček: Uncertainties in Electrical Measurements, Publishing House of the CTU in Prague, 2004.
[3] Haasz, Sedláček: Electrical Measurements. Publishing House of the CTU in Prague, 2006.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení