Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu, ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

 1. Úvod, definice základních pojmů, model ISO/OSI, funkce vrstev
 2. Metalické, optické a bezdrátové fyzické médium, vlastnosti, parametry
 3. Entropie informačního zdroje, zdrojové kódování, kapacita komunikačního kanálu
 4. Modely komunikačních kanálů (AWGN, BSC, ...), modulace, komunikace v rozprostřeném spektru
 5. Typy datových přenosů, metody sdílení kapacity kanálu, fyzické a logické topologie
 6. Metody řízení přístupu ke sdílenému médiu a jejich vlastnosti, adresace
 7. ARQ metody, kódy pro detekci a opravy chyb
 8. Utajování informace, symetrické a asymetrické šifry, distribuce klíčů, certifikáty, digitální podpis
 9. Propojování distribuovaných systémů, směrování, metody řízení datového toku, QoS
 10. Technologie LAN (IEEE802.3), spanning tree, VLAN, PoE
 11. Technologie WLAN (IEEE802.11), DCF, PCF, virtuální odposlech
 12. Protokolový zásobník TCP/IP, IP protokol, ARP, DHCP, ICMP, NAT, DNS
 13. Transportní protokoly UDP, TCP, RTP, řízení datového toku, congestion control
 14. Správa počítačových sítí, SNMP, RMON

 1. Měření s číslicovým osciloskopem
 2. Zabezpečení datových přenosů pomocí CRC
 3. Metalické vedení
 4. Optická vlákna
 5. Bezdrátové sítě

Semestrální projekt zaměřený na praktickou implementaci síťových aplikací.

Tanenbaum, A. S., Wethetral, D.J.: Computer Networks, Prentice Hall 2010, ISBN-13: 978-0132126953

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení