Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející Ondřej Jiříček
Cvičící Ondřej Jiříček, Marek Brothánek

Předmět poskytuje přehled aplikací z různých oblastí akustiky. Úvodní část je věnována akustickým měřením, jak základům měření akustických veličin, tak jejich využití pro hodnocení zvukových polí, charakteristiky zdrojů zvuku, stavební a prostorovou akustiku, hodnocení hlukové zátěže a urbanistickou akustiku. Dále jsou na řadě příkladů probírány principy snižování hluku a vibrací včetně aktivních metod. Závěrečná část je věnována psychoakustice a hodnocení kvality zvuku. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M02AKA

Protokoly o měření, závěrečný test.

 1. Typy zvukových polí, jejich výskyt a vlastnosti.
 2. Akustický tlak, jeho měření, zvukoměr, jeho vlastnosti.
 3. Vyzařovací charakteristiky zdrojů zvuku
 4. Proměnná a impulsní zvuková pole, měření a hodnocení.
 5. Metody snižování hluku, základní principy
 6. Měření a snižování vibrací.
 7. Aktivní metody snižování hluku a vibrací
 8. Architekturní akustika, dozvuk a zvuková izolace.
 9. Materiály pro prostorovou a stavební akustiku
 10. Měření v prostorové a stavební akustice
 11. Systém norem v akustice, cejchovací metody.
 12. Základy elektroakustiky
 13. Studiová technika
 14. Hodnocení kvality zvuku

 1. Úvod, decibely.
 2. Měření akustického tlaku, zvukoměr.
 3. Měření akustického výkonu.
 4. Měření frekvenčních a směrových charakteristik zdrojů.
 5. Měření doby dozvuku.
 6. Měření akustické impedance materiálů.
 7. Měření hluku.
 8. Měření a analýza vibrací.
 9. Studiová technika.
 10. Měření parametrů elektroakustických měničů.
 11. Výpočty v prostorové akustice.
 12. Měření zvukové izolace.
 13. Hodnocení kvality zvuku

1. Jiříček O., Úvod do akustiky, skriptum ČVUT, 2001
2. Kyncl J., Kolmer F., Prostorová akustika, SNTL, 1982
3. Smetana C. a kol., Hluk a vibrace - měření a hodnocení, Sdělovací technika, 1998
4. Vér, I.L., Beranek, L.L.: Noise and vibration control engineering, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
5. Bies D.A., Hansen C.H.: Engineering Noise Control, E& FN Spon, 1997

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení