Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Dana Lisá, Václava Jarská, Dana Saláková

Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruštinu začali dříve učit, ovládají základy ruštiny a komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R2.

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí závěrečného testu.

Cíl kurzu: Rozšíření slovní zásoby, znalosti dalších gramatických pravidel, ruských reálií a zdokonalení komunikativních dovedností.

  1. týden: opakování
  2. - 4. týden: 1. lekce
  3. - 7. týden: 2. lekce, 1. test
  4. - 10. týden: 3. lekce
  5. - 13. týden: 4. lekce, 2. test
  6. týden: Opakování, zápočty


Témata a situace: studium, zápis do jazykového kurzu, rozvrh hodin, oblíbené předměty°; orientace ve městě, jak se zeptat na cestu, nakupování. Gramatika: Další slovesa včetně nepravidelných se změnou kmenové souhlásky, slovesné vazby, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen a podstatných jmen, řadové číslovky, datum, vykání, minulý čas, tázací zájmena.

Jelínek S. a kol.: Raduga po-novomu 2. Fraus Plzeň 2009 (1.-4.lekce)

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení