Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět se zabývá stavbou řídicího počítače elektrického pohonu, principem, funkcí jednotlivých bloků. Dále je probírána problematika diskretizace regulace pohonu a SW a HW prostředky potřebnými pro vývoj a ladění řídicího programu pro elektrický pohon.

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

 1. Elektrický regulovaný pohon, řídicí počítač elektrického pohonu - systémový pohled
 2. Vzorkované systémy
 3. Číslicové zpracování signálů
 4. Přechod od spojitých systémů k diskrétním
 5. Diskrétní funkce, diferenční rovnice
 6. Z - transformace a její vztah k Laplaceově transformaci
 7. Zpětná Z - transformace
 8. Aliasing a jeho důsledky
 9. Číslicové filtry
 10. Číslicové regulátory, PSD regulátory
 11. Návrh číslicového regulátoru a jeho stabilita
 12. Realizace číslicového regulátoru, výpočty v pevné a plovoucí řádové čárce
 13. Signálové procesory pro pohony, sw a hw podpora pro realizaci algoritmů
 14. Ladění, testování, monitorování regulačních programů elektrických pohonů

 1. Vývojové prostředí MPLAB IDE a kompilátor C18.
 2. Úloha 1: Generátor proměnného kmitočtu, přerušení, timer.
 3. Úloha 2: Generátor PWM signálu, compare unit, komunikace kanálem COM.
 4. Řešení úlohy 2.
 5. Úloha 3: Měření rychlosti otáčení, capture unit, komunikace s PC.
 6. Řešení úlohy 3.
 7. Úloha 4: Číslicový filtr 1. řádu, aproximace RC filtru, zobrazení údajů na PC
 8. Řešení úlohy 4.
 9. Úloha 5: Číslicový PS regulátor pohonu se ss motorkem s permanentními magnety.
 10. Řešení úlohy 5
 11. Řešení úlohy 5
 12. Řešení úlohy 5
 13. Dodatečné odevzdávání úloh
 14. Zápočet


Balátě, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2004. ISBN 8073001489.
Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: Grada, 2003. ISBN-8024705079
Texas Instruments: TMS20F2837x Delfino -Technical Reference Manual, spruhx5a, 2014, ti.com
Texas Instruments: F28M35x-Concerto - Technical Reference Manual, spruh22f, 2013, ti.com
Microchip: dsPIC33E Family Reference Manual, 2014, microchip.com
Kernighan B. W., Ritchie D. M., Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení