Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje studenty s topologií elektrické části elektráren a charakteristikami využívaných zařízení ve vlastní spotřebě. S větším důrazem se věnuje tepelným a jaderným elektrárnám a dynamice jejich provozu. Rovněž jsou probírány základní technologické okruhy klasických elektráren a funkční principy vodních elektráren.

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

 1. Obecný přehled typů elektráren, topologie schémat
 2. Schémata vlastní spotřeby, napěťové poměry
 3. Charakteristiky vlastní spotřeby
 4. Zkratové proudy v silnoproudých zařízeních
 5. Alternátory - obecný přehled, budící systémy, provozní režimy
 6. Tepelně technické veličiny, tepelné oběhy
 7. Tepelné elektrárny - okruh pára-voda (turbíny, kotle)
 8. Tepelné elektrárny ? palivový a spalinový okruh (kotle, čištění spalin), chladicí okruh, čerpadla a ventilátory
 9. Dynamika, modely a regulační obvody parních turbín
 10. Vodní elektrárny - základní vztahy, typy vodních turbín, součásti, konstrukce, dynamika, modely a regulační obvody vodních turbín
 11. Jaderné elektrárny ? obecný přehled, bezpečnost jaderného reaktoru
 12. Dynamika, modely a regulační obvody jaderného reaktoru
 13. Regulační programy a řídicí systémy parních a jaderných elektráren
 14. Rezerva

Doležal, J. a kol.: Jaderné a klasické elektrárny. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04936-5.
Dočekal, A., Bouček, S.: Elektrárny II. Skripta ČVUT, Praha, 1995
www.powerwiki.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení