Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+1S
Garant předmětu
Přednášející Pavel Pták
Cvičící Pavel Pták

Podobnost matic. Jordanovy bloky, Jordanův kanonický tvar matice.

Reálný kanonický tvar reálné matice.

Charakteristický a minimální polynom.

Caleyova-Hamiltonova věta.

Analytické funkce matic.

Exponenciála matice.

Aplikace na soustavy lineárních diferenciálních rovnic.

Symetrické, ortogonální a pozitivně definitní matice.

Diagonalizace symetrických, pozitivně definitních a cirkulárních matic.

Singulární rozklad matic.

Mooreova-Penroseova pseudoinverzní matice.

Zobecněné řešení soustavy lineárních rovnic.\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP01MTP

1. Eduard Krajník: Základy maticového počtu. Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.

2. Miroslav Dont: Maticový počet, přednášky na www.

3. F. Zhang: Matrix Theory, Basic Results and Techniques. Springer, 1999.

4. D. S. Bernstein: Matrix Mathematics: Facts, and Formulas with Application to Linear Systems. Princeton Univ. Press, 2005.Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení