Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+1C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Umožňuje tak skrze vizuálně atraktivní aplikace proniknout k hlubším teoretickým základům a ty následně aplikovat k řešení podobných problémů v praxi i mimo oblast zpracování obrazu.Budou probrány algoritmy řešící následující praktické úlohy: editace obrazu respektující hrany, komprese vysokého dynamického rozsahu intenzit, zaostření obrazu ve frekvenční oblasti, interaktivní mapování tónů, abstrakce, tvorba hybridních obrazů, editace v gradientní oblasti, bezešvá fúze, digitální fotomontáž, klonování, konverze barevného obrazu na šedotónový, zvýraznění kontextu, interaktivní deformace obrazu zajišťující lokální tuhost, N-bodová registrace obrazu, syntéza textur, interaktivní segmentace, kolorizace černobílých snímků a vybarvování ručních kreseb.\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39AIM

 1. Monadické operace
 2. Fourierova transformace
 3. Konvoluce
 4. Lineární filtrace
 5. Nelineární filtrace
 6. Editace obrazu
 7. Deformace obrazu 1
 8. Deformace obrazu 2
 9. Registrace obrazu 1
 10. Registrace obrazu 2
 11. Registrace obrazu 3
 12. Segmentace obrazu 1
 13. Segmentace obrazu 2
 14. Rezerva

 1. Seznámení se s úlohami
 2. Zadání úloh
 3. Konzultace - práce s literaturou
 4. Konzultace - implementace
 5. Konzultace - testování úloh
 6. Předvádění implementace úloh (odevzdání písemné zprávy)
 7. Veřejná prezentace úloh (zápočet)

[1] He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.[2] Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.[3] Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.[4] Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.[5] Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.[6] Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.[7] Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení