Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2C+2D
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury system. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu. Modelování chování a vzory chování. Návrh logické architektury - styly a vzory. Návrh perzistentní vrstvy systému. Jazyk OCL a návrh byznys vrstvy. Rozhraní system. Bezpečnost systému a aspektově orientované programování.

Sběr a modelování požadavků, Java, Datové struktury a algoritmy.

Předmět naučí studenty návrhu. Předmět dodá studentům pohled na návrh softwarových systémů, přehled o best practices, kvalitní implementaci a refaktorizaci, po absolvování kurzu bude student schopen efektivně navrhnout systém a naprogramovat jej.

 1. Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury systému.
 2. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám.
 3. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu I.
 4. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu II.
 5. Modelování chování.
 6. Vzory chování I.
 7. Vzory chování II.
 8. Návrh logické architektury - styly.
 9. Návrh logické architektury - vzory MVC, Vrstvy, PAC, Mikrokernel, Broker.
 10. Návrh perzistentní vrstvy systému.
 11. Jazyk OCL.
 12. Návrh byznys vrstvy.
 13. Rozhraní systému, REST, Uživatelská rozhraní.
 14. Bezpečnost systému a aspektově orientované programování.

 1. Vize projektu a analýza.
 2. Uplatnění zodpovědností a návrh.
 3. Návrh struktury.
 4. Návrh struktury.
 5. Návrh chování.
 6. Návrh chování.
 7. TEST.
 8. Návrh architektury.
 9. Návrh architektury.
 10. Perzistence.
 11. Byznys vrstva.
 12. Rozhraní a REST.
 13. Testy, bezpečnosti a AOP.
 14. TEST.

Povinná literatura:

1. Craig Larman. 2004. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development

2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. 1995. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.Doporičená literatura:

1. Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. 2003. Software Architecture in Practice (2 ed.). Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení