Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Student je v rámci předmětu seznámen se základními technickými principy přenosu a distribuce elektrické energie. Probírány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené, přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění, kvalita elektrické energie a její řízení a vlastnosti a použití elektrických strojů.

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

 1. Modely základních prvků elektroenergetických systémů v časové oblasti a v harmonickém ustáleném stavu
 2. Výkon a energie v jednofázové a trojfázové soustavě, kompenzace účiníku
 3. Parametry distribučních a přenosových vedení
 4. Parametry transformátorů tlumivek a kondenzátorů používaných při přenosu a distribuci el. energie
 5. Základní výpočty v sítích - ustálené stavy soustav
 6. Základní výpočty v sítích - základní poruchové stavy
 7. Dimenzování prvků elektrizačních soustav
 8. Chránění a jištění, selektivita jištění
 9. Řízení napětí a frekvence v ES
 10. Kvalita elektrické energie
 11. Základní typy, vlastnosti a použití stejnosměrných strojů
 12. Základní typy, vlastnosti a použití asynchronních strojů
 13. Základní typy, vlastnosti a použití synchronních strojů
 14. Shrnutí, rezerva

Blume, Steven Warren. Electric power system basics: for the nonelectrical professional [online]. Hoboken: Wiley, 2007 [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: . ISBN 978-0-470-18581-0.
H. Saadat: Power system analysis. USA, McGraw-Hill, 1999
Hase, Yoshihide. Handbook of power system engineering. Chichester: Wiley, ?2007. xxvi, 548 s. ISBN 9780470033678.
Měřička, J., Hamata, V., Voženílek, P.: Elektrické stroje. Skripta ČVUT, Praha, 2000. ISBN 80-01-02109-2.
www.powerwiki.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení