Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Tento předmět pokrývá základní metody modelování a analýzy mozkové aktivity. Po zavedení/zopakování základních pojmů dynamických systémů budou studovány příklady generativních modelů mozkové aktivity, napříč úrovním od modelů dynamiky na membráně neuronu po aktivu neurálních populací a jejich interakci. V druhé části kurzu se budeme věnovat metodám analýzy a statistického modelování mozkové aktivity od základních metod analýzy funkční a efektivní konektivity mozku až po pokročilé partie grafové analýzy struktury mozkových sítí.

 1. Úvod do tématu, motivační příklady.
 2. Lineární autoregresní model a jeho uplatnění v modelování mozkové aktivity, specifika nelineárních modelů.
 3. Přehled typů modelů mozkové aktivity.
 4. FitzHugh-Nagumův model.
 5. Populační modely: Wilsonův-Cowanův model.
 6. Modelování sítí neuronů/populací.
 7. Modelování neurozobrazovacích signálů (EEG/fMRI).
 8. Funkční a efektivní konektivita: definice, přehled metod.
 9. Funkční a efektivní konektivita: pokročilé metody, výběr metod.
 10. Specifika statistického testování v neurozobrazování: multiple testing correction, náhradní modely.
 11. Grafově-teoretická analýza sítí.
 12. Problémy interpretace grafově-teoretické analýzy sítí.
 13. Závěrečné shrnutí.
 14. Prezentace výsledků projektové práce.

Jirsa, V. & McIntosh, A. (Eds.). Handbook of Brain Connectivity. Springer, 2007
Hoppensteadt, F. C. & Izhikevich, E. M. Weakly connected neural networks. Springer-Verlag New York, 1997
Kantz, H. & Schreiber, T. Nonlinear time series analysis. Cambridge university press, 2004, 7
Ermentrout, B. Simulating, Analyzing, and Animating Dynamical Systems: A Guide To Xppaut for Researchers and Students. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení