Počet kreditů 6
Vyučováno v Nedefinováno
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

V rámci tohoto předmětu se studenti v prvních sedmi přednáškách seznámí s problematikou civilizačních chorob pohybového ústrojí a léčby bolesti pohybového aparátu. Velký prostor je věnován elektroterapeutickým metodám, terapeutickému ultrazvuku a fototerapii. Dále jsou probírány pokročilé neurorehabilitační metody, zejména metody transkraniální stimulace mozku (repetitivní transkraniální magnetická stimulace mozku - rTMS, transkraniální elektrická stimulace mozku - tDCS a elektrokonvulzivní terapie - ECT)
Ve druhé polovině semestru je věnována pozornost možnostem využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii (např. RTG, protonová terapie, radioterapie atd.).

Studenti během semestru vypracovávají domácí úkoly a absolvují průběžné písemné testy. Zkoušku skládají písemnou i ústní formou.

Cílem studia je seznámení se základními fyzikálními terapiemi, které se používají při léčbě pohybového ústrojí, zejména při léčbě bolesti pohybového aparátu. Dále pak seznámení a možnostmi využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii.

 1. Úvod, využití elektromagnetického pole ve fyzikální terapii.
 2. Fyzikální terapie ? základní mechanismy účinku, indikace a kontraindikace.
 3. Elektroterapie nf proudy.
 4. Elektroterapie vf proudy a vf ohřev ve fyzioterapii.
 5. Fototerapie.
 6. Mechanoterapie, léčebný ultrazvuk.
 7. Nové metody v léčebné rehabilitaci a protetika, motory ve zdravotnictví.
 8. Využití ionizujícího EM záření v lékařské diagnostice a terapii.
 9. Radioterapie.
 10. Protonová terapie.
 11. Výpočetní systémy pro plánování radioterapie.
 12. Radioterapeutické simulátory.
 13. RTG a kobaltové ozařovače.
 14. Kombinace radioterapie s chemoterapií, imunoterapií a hypertermií.

 1. Úvod, seznámení s laboratorním řádem, bezpečnost práce
 2. Elektroterapie - měření na elektroterapeutickém přístroji NEUROTON 926
 3. Magnetoterapie - měření magnetoterapeutických přístrojů
 4. Terapeutický ultrazvuk - měření na terapeutickém ultrazvukovém přístroji SONOSTAT
 5. Fototerapie - měření spektrálních charakteristik různých zdrojů světla
 6. Měření na motodlaze
 7. První zápočtový test
 8. až 13. Ionizující záření - laboratorní cvičení a exkurze na odborná pracoviště
 9. Druhý zápočtový test

[1] Poděbradský, J., Poděbradská, R.: Fyzikální terapie ? Manuál a algoritmy. Grada. 2009.
[2] Watson, T.: Electrotherapy: evidence-based practice, 12e (Physiotherapy Essentials). Churchill Livingstone, Elsevier. 2008.
[3] Vrba, J.: Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha, 2003

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení