Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je určen všem zájemcům o hlubší poznání typografických zásad, jejich historického vzniku a praktického významu. Student těchto znalostí využije při jakémkoliv psaném projevu (referáty, semestrální projekty, bakalářská a diplomová práce apod.) a ve své další publikační činnosti (sborníky, odborné časopisy). Předmět rozšiřuje látku z některých jiných předmětů, jako např. Prezentační dovednosti. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02PT \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M02PT

Požadavky jiných návazných znalostí nejsou.

Cílem je rozšíření znalostí posluchačů o problematiku typografie především českého jazyka a rozdíly některých cizích, především anglického. Kromě tištěného dokumentu, včetně jeho přípravy pro kvalitní tisk, se předmět částečně zabývá i sazbou elektronických dokumentů a prezentací.

 1. Historie knihtisku
 2. Tiskařské technologie - historie a současnost
 3. Písma, fonty
 4. Kniha - jednotlivé části, zrcadlo sazby
 5. Pravidla řádkového a stránkového zlomu
 6. Pravidla hladké sazby
 7. Pravidla hladké sazby
 8. Pravidla technické sazby
 9. Odlišnosti cizojazyčné sazby
 10. Korektura
 11. Akcidenční sazba, speciální prvky
 12. Barvy, barevný prostor, ICC profily
 13. Předtisková příprava
 14. Rezerva

předmět má pouze přednášky.

Kočička, P., Blažek, F., Mohelská, L.: Praktická typografie, Computer Press, 2000.
Dvořáková Z.: DTP a předtisková příprava, Computer Press, 2008.
Smékal, J.: PostScript a PDF, Grafie CZ, 2002.
odkaz na učební texty na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BV002PT

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení