Počet kreditů 2
Vyučováno v Winter
Rozsah výuky 2P
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

The course is aimed at students interested in deeper knowledge of typographic rules, their historical origination and practical meaning. Students can use this information for writing their reports, individual projects and bachelor or master thesis as well as for their own publication activities (proceedings, journals, etc.). The course extends student?s knowledge from other courses e.g. Presentation skills.

no

The course is aimed at students interested in deeper knowledge of typographic rules, their historical origination and practical meaning. Students can use this information for writing their reports, individual projects and bachelor or master thesis as well as for their own publication activities (proceedings, journals, etc.). The course extends student?s knowledge from other courses e.g. Presentation skills.

1. History of the book printing
2. Printing technology - history and present
3. Fonts
4. The book - structure, type page
5. Rules of line and page breaks
6. Rules of straight composition
7. Rules of straight composition
8. Rules technical composition
9. Difference of foreign-language composition
10. The proof-sheet
11. Job composition, special components
12. Colors, color space, ICC profiles
13. Pre-press
14. Reservation

no exercises

Kočička, P., Blažek, F., Mohelská, L.: Praktická typografie, Computer Press, 2000.
Dvořáková Z.: DTP a předtisková příprava, Computer Press, 2008.
Smékal, J.: PostScript a PDF, Grafie CZ, 2002.
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BV002PT

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení