Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející Milana Hrubá, Jaroslav Knápek
Cvičící Milana Hrubá, Jaroslav Knápek

Manažerské nástroje a techniky pro efektivní a moderní řízení firmy v konkurenčním prostředí. BB \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M16MGM

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management

 1. Manažerské role
 2. Balanced Scorecard v praxi
 3. Leadership - moderní metody řízení
 4. Motivace jako hybná síla společnosti
 5. Delegování a zpětná vazba
 6. Systémy hodnocení a kontrolní mechanismy
 7. Řízení rozvoje zaměstnanců
 8. Řízení projektu
 9. Komunikace a prezentační dovednosti
 10. Řízení času
 11. Firemní kultura a interkulturální management
 12. Řízení rizik - bezpečnostní management
 13. Současné trendy managementu
 14. Rezerva

 1. Role interpersonální, informační, rozhodovací
 2. Úvod managementu v kontextu BSC - z pohledu finance, zákazníci, procesy, lidský potenciál
 3. Best practices z oblasti řízení potenciálu, cross management z pohledu adaptace, rozvoje a retence zdroje
 4. Význam motivace a benefitu v kontextu strategie společnosti, retence lidského potenciálu, kvality, konkurenceschopnosti
 5. Fáze delegování a zpětné vazby v kontextu stylu řízení s návazností na hodnotící systém společnosti. Metoda KARAT
 6. Efektivní metody hodnocení PMS a kompetenční model s provázaností na diferencovaný systém odměňování
 7. Strategie rozvoje zdrojů v kontextu strategie společnosti, analýza vzdělávacích potřeb
 8. Efektivní skladba projektových týmů v kontextu proměnných čas, zdroje, finance, procesy, controlling, kompetence
 9. Komunikace - externí a interní v rámci společnosti, verbální, neverbální. Pomůcky efektivní komunikace.
 10. Metoda TUTOR, časové snímky, logistika
 11. Co to je firemní kultura, jak se utváří. Příklady z praxe - Best practices.
 12. Metodologie SOX, řízení personálních rizik - Best practices
 13. Inovace, enterpreneurship, koučování, podniková mediace, aplikace prvku environmentu.
 14. Rezerva

1. Gruber, David: Time Management, Management Press, 2009
2. Allen David: Mít vše hotovo, Jan Melvin Publishing, 2008
3. Graham Jones, Adrian Moorhouse: Jak získat psychickou odolnost, Grada Publishin 2010
4. Gunther Beyer: Trénink koncentrace, Portál 2010
5. W. Timothy Gallwey: Tajemství vysoké pracovní výkonnosti, metoda Inner Game: Management Press, 2004
6. Michal Armstrong: Odměňování pracovníků, Grada 2009
7. Eva Bedrnová a kol. Management osobního rozvoje, Management Press, 2009

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení