Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2C
Garant předmětu
Přednášející Jan Macháč, Vítězslav Pankrác
Cvičící Jan Macháč, Vítězslav Pankrác

Výpočet parametrů přenosových vedení (planárních - vedení mikropáskové, štěrbinové, koplanární, ploutvové, dielektrických - dielektrický vodič s kruhovým průřezem, s obdélníkovým průřezem ve žlábku, dielektrický H vlnovod). Výpočet rozptylových parametrů mikrovlnných struktur a analýza planárních antén. Přehled základních metod analýzy pasivních struktur s důrazem na metodu řešení integrálních rovnic, řešení diferenciálních rovnic v prostorové a spektrální oblasti, metodu konečných diferencí a konečných prvků, metodu sešívání vidů, metodu příčné rezonance. Přehled základních teorémů elektromagnetického pole. Metoda momentová, poruchová. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP17MAPP

1.J.V.Volakis,A.Chatterjee,L.C.Kempel: Finite Element Method for Electromagnetics,IEEE Press:New York, 1998, 2.G.Conciauro,M.Guglielmi, R.Sorrentino: Advanced Modla Analysis,John Wiley and Sons,Chichester,2000

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení