Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky teorie spojitého řízení elektrických pohonů a výkonových měničů. V průběhu semestru jsou probrány základy zpětnovazebního řízení, přenosy systému, určování stability systému včetně typů regulátorů a metod jejich ladění.

 1. Regulované soustavy
 2. Dynamické soustavy
 3. Lineární soustavy
 4. Zpětnovazební soustavy
 5. Bloková schémata regulovaných soustav
 6. Přenosová funkce
 7. Analýza v kmitočtové oblasti
 8. Stabilita zpětnovazebních soustav
 9. Syntéza v kmitočtové oblasti, PID
 10. Stavový prostor
 11. Stavový popis soustavy
 12. Řiditelnost a pozorovatelnost
 13. Stavové zpětnovazební řízení
 14. Rezerva

 1. Úvod do simulinku
 2. Opakování matematického aparátu
 3. Modelování přenosové funkce
 4. Ukázka ladění regulátoru
 5. Zadání samostatné práce PID regulátor
 6. Samostatná práce v simulinku
 7. Samostatná práce v simulinku
 8. Samostatná práce v simulinku
 9. Zadání druhé samostatné úlohy, test
 10. Samostatná práce v simulinku
 11. Samostatná práce v simulinku
 12. Samostatná práce v simulinku
 13. Kontrola odevzdaných samostatných prací, zápočet
 14. Rezerva

G. F. Franklin., Feedback Control of Dynamic Systems (7th edition)

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení