Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.

 1. Energetické odvětví jako systém
 2. Podnikání v energetických odvětvích
 3. Trhy s energiemi ? kontext ČR a EU
 4. Trh s elektřinou ? subjekty, principy obchodování
 5. Teplárenství ? ekonomické a systémové aspekty
 6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy
 7. Systémové a podpůrné služby a trh s nimi
 8. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady
 9. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny
 10. Ekonomické a technické aspekty OZE
 11. Principy regulace v energetickém odvětví
 12. Energetická politika ČR a EU a její ekonomické souvislosti
 13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR a EU
 14. Shrnutí, rezerva

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7
Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011
Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006
Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení