Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Na základě specifikace uživatelského rozhraní (kterou získá od design týmu) bude schopen implementovat uživatelské rozhraní a kvalitně komunikovat s dalšími stakeholdery účastnícími se celého procesu návrhu, testování a implementace uživatelského rozhraní.

Znalost programovování pomocí vyšších programovacích jazyků (např. C++, Java, C#) a algoritmizace. Základy SW inženýringu.

Cílem studia předmětu je naučit implementátory uživatelských rozhraní rozumět specifikaci UI, kterou dostávají od designérů a naučit je efektivně spolupracovat s ostatními členy vývojového procesu (designéři, testéři, výzkumníci uživatelských potřeb, atd.)

 1. Uživatelská rozhraní jako nástroj komunikace mezi člověkem a počítačem
 2. Práce se specifikací uživatelského rozhraní
 3. Efektivní implementace uživatelského rozhraní; oddělení uživatelského rozhraní od aplikace - MVC
 4. Techniky simulace modelu aplikace používané při implementaci uživatelských rozhraní
 5. Principy spolupráce s grafickým designérem
 6. Implementace grafických uživatelských rozhraní
 7. Implementace negrafických uživatelských rozhraní (haptická, taktilní atd.)
 8. Implementace nestandardních uživatelských rozhraní (joystick, headtracker .)
 9. Testování uživatelských rozhraní - problematika automatického testování
 10. Příprava uživatelského rozhraní pro testování s uživateli
 11. Animace a video jako součást uživatelského rozhraní a metody jeho implementace v něm
 12. Zvuk jako součást uživatelského rozhraní a metody jeho implementace v něm
 13. Implementace přístupných (accessibility) uživatelských rozhraní

 1. Motivace pro kvalitní implementaci uživatelských rozhraní (příklady).
 2. Zadání semestrálních prací ve formě specifikace uživatelského rozhraní. Rozbor specifikace uživatelského rozhraní.
 3. Praktické ukázky práce s MVC modelem při implementaci uživateslkého rozhraní
 4. Praktické ukázky práce s implementačními nástroji typu MS Blend
 5. Praktické ukázky simulace modelu aplikace (např. Wizard of Oz, statické modely DBS, simulované spojení klient-server)
 6. Praktické ukázky zapojení grafického designéra do procesu implementace uživateského rozhraní (např. použití XAML, HTML 5+CCS3+JavaScript pro vizuální design UI)
 7. Konzultace k semestrální práci
 8. Konzultace k semestrální práci
 9. Praktické ukázky automatického testování uživatelských rozhraní
 10. Praktické ukázky testování uživatelských rozhraní s uživateli
 11. Konzultace k semestrální práci
 12. Konzultace k semestrální práci
 13. Odevzdání a prezentace semestrální práce
 14. ZÁPOČET

1. Microsoft Blend for Visual Studio. Nástroj pro efektivní implementaci uživatelského rozhraní (MVC), simulaci modelu aplikace a spolupráci s grafickým designérem.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení