Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+1L
Garant předmětu
Přednášející Petr Kašpar
Cvičící Petr Kašpar

Předmět seznámí studenty s principy využívanými pro měření základních fyzikálních veličin v budovách. Protože většina měřených veličin je převedena na elektrický signál a v této formě vyhodnocována, je podán i přehled měření vybraných elektrických veličin. Předmět je určen zejména pro studenty, kteří neabsolvovali v bakalářské etapě předměty Elektrická měření a Senzory a převodníky na elektrotechnické fakultě. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M38MEB

Předmět není určen pro absolventy elektrotechnických bakalářských programů.

 1. Měření v budovách - přehled, základní metody a parametry 2. Měřicí zesilovače a filtry
 2. Měření napětí, synchronní detekce
 3. Měření proudu a kmitočtu
 4. Měření odporů a impedancí
 5. A/D a D/A převodníky
 6. Měření výkonu a spotřeby energie
 7. Měřicí a testovací přístroje: osciloskop, multimetr, generátor, spektrální a logický analyzátor
 8. Optoelektronické a ultrazvukové senzory
 9. Odporové senzory
 10. Kapacitní senzory
 11. Magnetické senzory
 12. Opakování, řešení příkladů

 1. Osciloskop, arbitrary generátor
 2. Měření napětí a proudu
 3. Měřicí zesilovače
 4. Vyhodnocení signálu odporových snímačů
 5. Měření impedancí a admitancí, vektorvoltmetr
 6. Měření výkonu a energie, statický elektroměr

[1] Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007
[2] Platil, A., Ripka, P.: Senzory a převodníky. Laboratorní cvičení. Skripta ČVUT, Praha 2004 (dotisk 2006) [3] Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2003 (2. vydání)
[4] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta ČVUT, Praha 2007 (dotisk 1.vydání)

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení