Počet kreditů 2
Vyučováno v Winter
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Petra Jirásková, Markéta Havlíčková, Jitka Pinková, Dana Saláková

The course is aimed at foreign students studying in Czech, it further develops their language knowledge and skills to meet the needs of technical university students

Czech language sklil - level B2

Course objective: To teach foreign students to deal with technical texts by themselves and to express themselves fluently and effortlessly on technical issues in everyday situations. Perfecting written Czech.

LEKCE 1
Seznámení
Informace o průběhu semestru
Práce s textem: Debilem s mobilem. Reflex. 34/2018.

LEKCE 2
prezentace - podmínky práce s českou Wikipedií
návrhy témat pro semestrální práci
výběr tématu pro čtení v příští lekci

LEKCE 3
Práce s textem z Wikipedie - technicky zaměřený text dle zájmu studentů
Rozbor struktury a obsahu

LEKCE 4
praktická hodina - psaní úvodní části vlastního textu

LEKCE 5
Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova
Cca 6 studentů

LEKCE 6
Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova
Cca 6 studentůLEKCE 7
Práce s textem z Wikipedie
citování a odkazování
typické fráze v technicky zaměřených textech

LEKCE 8
Praktická hodina - psaní hlavní části vlastního textu

LEKCE 9
Vzájemná kontrola studentských textů monitorovaná lektorkou

LEKCE 10
Práce s texty z Wikipedie - možnosti zakončení textu, závěr

LEKCE 11
Praktická hodina - dokončení vlastního textu

LEKCE 12
Individuální konzultace podoby finálních textů
Oprava chyb
Detailní rozbor

LEKICE 13
Individuální konzultace podoby finálních textů
Oprava chyb
Detailní rozbor

LEKCE 14
Vkládání textů na web
Závěrečné shrnutí
Společné zhodnocení přínosu koncepce kurzu

LEKCE 1
Seznámení
Informace o průběhu semestru
Práce s textem: Debilem s mobilem. Reflex. 34/2018.

LEKCE 2
prezentace - podmínky práce s českou Wikipedií
návrhy témat pro semestrální práci
výběr tématu pro čtení v příští lekci

LEKCE 3
Práce s textem z Wikipedie - technicky zaměřený text dle zájmu studentů
Rozbor struktury a obsahu

LEKCE 4
praktická hodina - psaní úvodní části vlastního textu

LEKCE 5
Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova
Cca 6 studentů

LEKCE 6
Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova
Cca 6 studentůLEKCE 7
Práce s textem z Wikipedie
citování a odkazování
typické fráze v technicky zaměřených textech

LEKCE 8
Praktická hodina - psaní hlavní části vlastního textu

LEKCE 9
Vzájemná kontrola studentských textů monitorovaná lektorkou

LEKCE 10
Práce s texty z Wikipedie - možnosti zakončení textu, závěr

LEKCE 11
Praktická hodina - dokončení vlastního textu

LEKCE 12
Individuální konzultace podoby finálních textů
Oprava chyb
Detailní rozbor

LEKICE 13
Individuální konzultace podoby finálních textů
Oprava chyb
Detailní rozbor

LEKCE 14
Vkládání textů na web
Závěrečné shrnutí
Společné zhodnocení přínosu koncepce kurzu

[1] A. Nekovářová - Čeština pro život (nakl. Akropolis 2008 [2] Texts on the website of the Department of Languages - Texts 1-5

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení