Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět se zabývá základními prvky logických kombinačních a sekvenčních obvodů a jejich využitím při stavbě periferií mikroprocesoru pro řízení výkonových systémů. Zároveň jsou definovány požadavky na procesor pro řízení pohonu v reálném čase ? ALU, systém přerušení, DMA atd. Dále jsou probírány obvody pro úpravu signálů vně počítače pro zpracování a převod analogového signálu na digitální.

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

 1. Úvod - digitální technika
 2. Logické funkce, logické kombinační obvody, hradlová pole
 3. Logické sekvenční obvody, formy popisu, struktura, návrh synchronních obvodů
 4. Typické stavební bloky digitálního systému (kombinační a sekvenční)
 5. Speciální bloky počítačů výkonových systémů
 6. Prostředky pro vývoj řídicích programů a programovací jazyky
 7. Systémová struktura řídicího počítače výkonových systémů
 8. Systém přerušení a DMA
 9. Měření analogových a impulsních signálů počítačem
 10. Generování přesných impulsních signálů pro měniče
 11. Digitální komunikace mezi počítači UART, SPI, CAN, I2C, Ethernet
 12. Signálové procesory (DSP)
 13. Struktura řídicích programů
 14. Rezerva


 1. Seznámení s laboratoří výkonových systémů, úvod do ISE
 2. Kombinační obvody
 3. Kombinační obvody
 4. Sekvenční obvody
 5. Sekvenční obvody
 6. Úvod do MPLAB IDE
 7. Systémová architektura
 8. Systémová architektura
 9. Periferie pro pohony
 10. Periferie pro pohony
 11. Periferie pro pohony
 12. Test
 13. Dodatečné odevzdání úloh
 14. Zápočet


[1] Přednášky k předmětu A1B14MIS.
[2] Perrin, J.P., Denouette, M., Daclin, E.: Logické systémy. SNTL, Praha 1972.
[3] Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL. BEN, Praha 2006.
[4] Herout, P.: Učebnice jazyka C. 5. vyd. Kopp, Č.Budějovice, 2008.
[5] Microchip: MPLAB C18 C Compiler, Getting Started, 2005, DS51295
[6] Microchip: MPLAB C18 C Compiler User?s Guide, 2005, DS51288J.
[7] Microchip: PIC18F87J11 Family Data Sheet, 2009, DS39778D.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení