Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 14KP+6KC
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace, technického textu a jeho prezentace. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

 1. Technická dokumentace v elektrotechnice.
 2. Technické zobrazování.
 3. Kótování a tolerance.
 4. Zásady psaní technických zpráv.
 5. Zásady tvorby prezentací.
 6. Zásady prezentování.
 7. Základní typy elektrických signálů v silnoproudé elektrotechnice.
 8. Základní pojmy z elektrotechniky.
 9. Základy zapojování prvků v elektrotechnice.
 10. Základy elektroinstalace.
 11. Základní veličiny elektrického pole.
 12. Základní veličiny magnetického pole.
 13. Polovodičové prvky.
 14. Rezerva.

 1. Seznámení s elektronickými informačními zdroji na fakultě.
 2. Technické kreslení - elektrické schéma.
 3. Technické kreslení - perspektiva, zobrazování.
 4. Grafické zpracování naměřených dat.
 5. Zásady prezentování.
 6. Zásady prezentování.
 7. Seznámení se s osciloskopem a přípravkem RC.
 8. Měření na přípravku RC.
 9. Měření na přípravku RC - pasivní prvky.
 10. Početní příklady - pasivní prvky, řazení.
 11. Měření na přípravku RC - pasivní prvky, řazení.
 12. Zapojování elektrikého obvodu.
 13. Zapojování elektrického obvodu, pájení.
 14. Rezerva.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení